Správa eLearningového systému pro on-line vzdělávání je jednotně koordinována Centrem informačních technologií, kde je komplexně zajišťován provoz CMS/LMS systému Moodle pro elektronickou podporu výuky na všech součástech SU.


Přihlášení

 1. Na aktuální Moodle: Přihlášení k aktuální výuce výuce eLearningu (pro LS 2016/2017) naleznete zdeSystém od 20. března 2017 využívá přihlašování pomocí CRO.
 2. Na archivní Moodle: Přihlášení ke starší výuce výuce eLearningu (pro ZS 2016/2017 a starší) naleznete zdeSystém využívá staršího způsobu přihlašování pomocí SJP.


Správci eLearningu si kladou za cíl podporovat technicky, organizačně a metodicky všechny uživatele eLearningového systému, tutory i studenty. Mezi jejich běžné činnosti patří mj.:

 • provoz a údržba systému pro elektronickou podporu výuky - Learning Management Systém (LMS) Moodle
 • konzultace s realizátory eLearningu jednotlivých univerzitních součástí ohledně postupu a organizace výuky s podporou eLearning
 • poskytování metodické a technické pomoci tutorům při tvorbě a administraci elektronických studijních materiálů (výukových kurzů a dalších elektronických studijních pomůcek využívaných v on-line výuce)
 • natáčení a zpracovávání videozáznamů pořízených z přednášek, seminářů a jiných aktivit univerzity
 • podíl na realizaci rozvojových projektů v roli hlavních řešitelů a spoluřešitelů
 • aktivní zapojení do mnoha vývojových projektů v rámci Oddělení vývoje aplikací
 • účast na rozhodování o IT přístupu univerzity ve vztahu k on-line vzdělávání


CMS Moodle mj. poskytuje informace a návody např. v těchto oblastech:

 • eLearningový systém
  Pro elektronickou podporu výuky je oficiálně jednotně a celouniverzitně využíván CMS Moodle, který je dostupný pro každou součást individuálně, je spravován CIT SU, které se stará o provoz veškerého hardware (databázových, aplikačních a media serverů, audiovizuální techniky apod.) i o údržbu software, včetně formy a obsahu eLearningového portálu.
 • Informační systém studijní agendy 
  IS SU je využíván jednotně a celouniverzitně na všech součástech a slouží především k evidenci a správě studia.
 • Videozáznamy
  Díky několika rozvojovým projektům je od roku 2008 zavedeno a rozšiřováno vybavení pro pořizování, zpracovávání, ukládání, distribuci a sdílení multimediálních záznamů přednášek, seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích nebo kulturně-společenských aktivit.
 • Knihovna eKurzů 
  CMS Moodle slouží zároveň i jako centrální úložiště on-line kurzů vytvářených a/nebo spravovaných pro Akademickou poradnu.