Služby využívající nový systém CRO

Služby využívající starší systém SJP

Služby nevyužívající CRO ani SJP (služby s vlastní autentizací)


Harmonogram napojování systémů a služeb na CRO