Pozor: K portálu IS STAG se od 18. 3. 2017 přihlašujete údaji z CRO. Podrobnější informace naleznete zde.

CRO connect


Informační systém studijní agendy (IS/STAG) je podporován a využíván na všech univerzitních součástech a slouží především k evidenci a správě ve třech základních oblastech:

  • Studijní programy (jejich obory, plány a předměty)
  • Studenti (přihlášení, registrace na předměty a zkoušky, známky studia)
  • Rozvrhy (místnosti a vědecko-pedagogičtí pracovníci)

Rozhraní pro uživatele tvoří dvě klientské aplikace:

  • webový portál
    je přístupný pomocí webového prohlížeče a obsahuje všechny funkce, které mohou využít studenti.
  • nativní klient pro OS Windows
    Aplikace určená pro zaměstnance (studijní oddělení, ústavy, vědecko-pedagogičtí pracovníci atd.