Ombudsman – univerzitní ochránce práv, dohlíží na ochranu práv zaměstnanců a studentů a jeho hlavním posláním je poskytovat pomoc zaměstnancům a studentům univerzity při řešení problémů, souvisejících s prací nebo studiem na univerzitě tak, aby bylo zajištěno rovné a spravedlivé zacházení na univerzitě. Funkce ombudsmana byla zřízení až v rámci procesu HR Award, když jeho funkce byla nadefinovaná v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality. Prvním univerzitním ombudsmanem se stal Mgr.  Marek Timko, Ph.D.

Podněty ombudsmanovi můžete podávat. písemně na adresu univerzity, emailem na adresu ombudsman@slu.cz, prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře garantujícího anonymitu podání nebo osobně.