Kontakty

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 

rektor 

garant otázek etiky a rovného přístupu 

Ing. Ivana Růžičková, MPA 

kvestorka 

garant personálních otázek a strategie personálního řízení 

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. 

prorektor pro řízení projektů 

garant pro oblast transferu technologií a popularizace vědy 

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. 

prorektor pro vědu a zahraniční styky 

garant podpory vědecké práce a mobilit 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 

prorektor pro strategii a komunikaci 

garant komunikace výstupů projektu 

Mgr. Martin Tichý 

koordinátor HR Award 

administrativní řízení projektu