Good research practice guidelines  

Základní zásady pro práci a studium na univerzitě jsou uvedeny v Etickém kodexu Slezské univerzity v Opavě. Výzkumní pracovníci se však v rámci svého působení na univerzitě mohou setkat i s celou řadou aspektů, které jsou specifické právě pro vědu a výzkum. Na podporu vědecké práce byla vytvořena příručka Good Research  Practice Guidlines, která poskytuje základní praktická vodítka pro začínající vědce v oblastech:

Publikační etiky
Autorských otázek
Odpovědnosti
Otevřenosti
Duševního vlastnictví
Nezveřejňování informací a GDPR
Přezkoumávání a hodnocení
Financování 
Oborových specifik 
Porušení integrity výzkumu 
Celý text Good Research Practice Guidlines bude doplněn zde.