Good research practice guidelines  

Základní zásady pro práci a studium na univerzitě jsou uvedeny v Etickém kodexu Slezské univerzity v Opavě. Výzkumní pracovníci se však v rámci svého působení na univerzitě mohou setkat i s celou řadou aspektů, které jsou specifické právě pro vědu a výzkum. Na podporu vědecké práce byla vytvořena příručka Good Research  Practice Guidlines, která poskytuje základní praktická vodítka pro začínající vědce v oblastech:

  • Publikační etiky
  • Autorských otázek
  • Odpovědnosti
  • Otevřenosti
  • Duševního vlastnictví
  • Nezveřejňování informací a GDPR
  • Přezkoumávání a hodnocení
  • Financování 
  • Oborových specifik 
  • Porušení integrity výzkumu