Studentská grantová agentura

SGF

Studentská grantová agentura (SGF)

Informace o nové soutěži najdete zde.
Metodický pokyn pro uchazeče najdete zde.
Aktuálně řešené projekty SGF