Název předmětu

Projektový management

Vyučující

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky s podstatou, významem a terminologickým aparátem projektového managementu a jeho interdisciplinární povahou, kdy je kladen důraz na konkrétní projektové charakteristiky, atributy a metodické postupy v aplikační rovině projektového řízení. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, procesy a oblastmi znalostí projektového řízení včetně vybraných nástrojů a metod projektového řízení a jejich využití při úspěšné realizaci projektů a projektového řízení v organizaci.

Požadavky na ukončení předmětu

Případová studie na zadané téma.

Obsah předmětu

  • Vymezení projektového managementu.
  • Charakteristika projektu.
  • Procesy projektového řízení.
  • Oblasti znalostí projektového řízení.
  • Metody a nástroje projektového managementu.
  • Projektový tým.
  • Standardizovaná podpora řízení projektů.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

  • Ph.D. – v oboru Podniková ekonomika a management (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ing. – v oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách, vedlejší specializace: Poradenství (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
Zaměření výuky a výzkumné činnosti je spjato s profesní orientací v oblasti poradenských služeb v oblasti řízení, zvyšování výkonnosti a optimalizace podnikových procesů, dále v oblasti implementace společensky odpovědných přístupů (KORP, ISO 26000, IQNet SR10, GRI). Je lektorem/konzultantem v oblasti projektového řízení (metodiky/ agility, MS Project, podnikové procesy, hodnota pro zákazníka), v oblasti performance management (model excellence EFQM), v oblasti HR (energetizace týmu a systémy řízení dle kompetenčních modelů). Je mentorem a konzultantem při tvorbě business modelů (Start-up, Business Model Canvas, Lean Canvas, podnikatelské studie, kapitálové a investiční možnosti). Je autorem či spoluautorem 3 monografií, 5 učebních textů a více než 50 odborných příspěvků publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.