Název předmětu

Daně a veřejné finance

Vyučující

Ing. Irena Szarowská, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky s problematikou daní a veřejných financí. Výklad je primárně zaměřen na vymezení a funkce daní, specifika veřejných financí a pochopení teoretických a praktických aspektů rozpočtové a fiskální politiky státu. V neposlední řadě je pozornost věnována aktuálním trendům a problémům veřejných financí - především příčinám, důsledkům a řešení problematiky veřejného dluhu.

Požadavky na ukončení předmětu

Zkouška

Obsah předmětu

  • Teoretická východiska veřejných financí.
  • Veřejné finance a daně.
  • Příjmy veřejných rozpočtů.
  • Výdaje veřejných rozpočtů.
  • Rozpočtová soustava a státní rozpočet.
  • Fiskální nerovnováha.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Ing. Irena Szarowská, Ph.D.

  • Ph.D. / v oboru Podniková ekonomika a management (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ing. / v programu Ekonomika podnikání v obchodě a službách, obor Marketing a management v obchodě a službách (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
Profesní zaměření výuky, výzkumných aktivit a spolupráce s praxí je orientováno zejména na veřejné finance a fiskální politiku, fiskální federalismus a decentralizaci, municipální a regionální finance včetně finančního zdraví obcí, veřejnou podporu vědy a výzkumu. Je spoluautorkou 1 monografie vydané v ČR, autorkou 4 kapitol v monografiích vydaných v ČR i v zahraničí a cca 100 vědeckých článků publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících z konferencí.
Szarowska