Název předmětu

Manažerská ekonomika

Vyučující

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.

Cíl předmětu

Manažeři podnikatelských subjektů musí čelit stále složitějším obchodním rozhodováním především v oblasti řízení nákladů, zásobování, výroby, prodeje a v oblasti investiční činnosti. Cílem předmětu je přiblížit účastníkům uvedená témata podnikové a manažerské ekonomiky pomocí teoretického minima k daným oblastem. Zmíněné oblasti řízení jsou rovněž charakterizovány a vystětleny v řešených modelových příkladech. Předmět přibližuje účastníkům podnikatelský svět prostřednictvím stěžejních témat manažerské ekonomiky na základě teoretického základu a modelových situací.

Požadavky na ukončení předmětu

Zkouška

Obsah předmětu

  • Základní pojmy z oblasti podnikové a manažerské ekonomiky.
  • Ekonomická podstata ukazatele příspěvek na úhradu.
  • Podnikový controlling a nákladová střediska.
  • Zásobovací proces.
  • Výrobní proces.
  • Investiční náklady a ekonomie rozsahu.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.

  • Ph.D. – v oboru Podniková ekonomika a management (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ing. – v oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
Profesní zaměření výuky, výzkumných aktivit a spolupráce s praxí je orientováno zejména do oblasti měření a řízení podnikové výkonnosti, do řízení výrobní i nevýrobní sféry, dále do oblasti podnikové a manažerské ekonomiky (řízení zásob, výroby, prodeje, kapitálové struktury, controllingu).
Je autorkou 3 monografií vydaných v České republice, 2 kapitol v monografiích vydaných v České republice a autorkou nebo spoluautorkou více jak 70 vědeckých článků publikovaných jak v českých, tak i v zahraničních vědeckých časopisech a sbornících z konferencí.
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.