Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací.

Pro koho je kurz určen

Pro členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu.

Co se naučím

Účastník se seznámí s důležitými principy, moderními metodami, postupy a zásadami různých oblastí managementu v organizaci.

Klíčová slova

Ekonomická analýza, daně, veřejné finance, projektový management, manažerská ekonomika, strategický management, strategický marketing, řízení lidských zdrojů, finanční řízení, informační management.

Předměty kurzu

  • Ekonomická analýza
  • Daně a veřejné finance
  • Projektový management
  • Manažerská ekonomika
  • Strategický management
  • Strategický marketing
  • Řízení lidských zdrojů
  • Finanční řízení
  • Informační management

Literatura

Studijní materiály k jednotlivým předmětům budou posluchačům k dispozici prostřednictvím e-learningového systému využívaného na SU OPF.