Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Vědecké aktivity centra se věnují teoretickým studiím (založeným na kombinaci analytických a výpočetních metod) v relativistické fyzice a astrofyzice a jejich vztahům k fyzice částic. Dále testování výsledků teoretických předpovědí v obecné relativitě nebo alternativních teoriích gravitace v porovnání s pozorovanými daty z procesů probíhajících v prostřední silné gravitace v blízkosti kompaktních objektů ve vesmíru. Také participujeme na teoretických studiích souvisejících s přípravou rentgenových satelitních misí. Více informací naleznete na stránkách centra.

Vedoucí centra

Zástupce vedoucího centra

Vedoucí výzkumný pracovník

Výzkumný pracovník

+420 553 684 280
+420 553 684 304

Postdoc

Thomas Pappas, Ph.D.

Student doktorského studia

Mgr.  Iryna Bormotova
Mgr.  Sudipta Hensh
Mgr.  Radim Pánis
Mgr.  Oteev Tursinbay

Student magisterského studia

Bc.  Bobur Turimov
Bc.  Bakhtinur Juraev
Bc.  Dilshodbek Bardiev

Hostující vědecký pracovník

prof.  Tessarotto Massimo
Dr.  Elena Kopteva
Dr.  Maria Churillova
Dr.  Bobir Toshmatov
Dr.  Alexander Zhidenko