Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Vědecké aktivity centra se věnují teoretickým studiím (založeným na kombinaci analytických a výpočetních metod) v relativistické fyzice a astrofyzice a jejich vztahům k fyzice částic. Dále testování výsledků teoretických předpovědí v obecné relativitě nebo alternativních teoriích gravitace v porovnání s pozorovanými daty z procesů probíhajících v prostřední silné gravitace v blízkosti kompaktních objektů ve vesmíru. Také participujeme na teoretických studiích souvisejících s přípravou rentgenových satelitních misí. Více informací naleznete na stránkách centra.

VC TFA se od roku 2013 dynamicky rozvíjelo jak hlediska rozsahu vědeckých aktivit, tak z hlediska relevance publikovaných prací a jejich obsahu. Většina výsledků je publikována v impaktovaných časopisech nejvyšší kategorie (Q1), některé jsou akceptovány i v excelentní kategorii (D1). Nejvýznamnější práce se na Web of Science objevují pravidelně v kategorii vysoce citovaných (HC). V době ustanovení Fyzikálního ústavu v Opavě ke dni 1. 1. 2020 je VC TFA již plně etablovaným a mezinárodně široce uznávaným pracovištěm, jež má také zcela mezinárodní charakter: z 18 výzkumných pracovníků je jich 9 zahraničního původu a to z Evropy, Asie i Ameriky. Většina studentů doktorského studia je rovněž zahraničních. Na Fyzikální ústav v Opavě se ovšem na druhé straně vrátili z postdoktorandských pobytů na University of Oxford dva absolventi doktorského studia. Pracovníci i doktorandi VC TFA dosahovali a dosahují významných ocenění. V roce 2019 se VC TFA stalo součástí ICRANETu, celosvětové sítě sdružující pracoviště zabývající se teoretickou astrofyzikou. VC TFA je nepochybně efektivně zapojeno do výzkumu na nejvyšší světové úrovni v širokém spektru tzv. multimessenger astrofyziky.

Výzkumný záměr centra naleznete na stránkách Výzkumné záměry.

Vedoucí centra

Zástupce vedoucího centra

Vedoucí výzkumný pracovník

Výzkumný pracovník

+420 553 684 280
+420 553 684 304

Postdoc

Thomas Pappas, Ph.D.

Student doktorského studia

Mgr.  Iryna Bormotova
Mgr.  Sudipta Hensh
Mgr.  Radim Pánis

Student magisterského studia

Bc.  Bobur Turimov
Bc.  Bakhtinur Juraev
Bc.  Dilshodbek Bardiev

Hostující vědecký pracovník

prof.  Tessarotto Massimo
Dr.  Elena Kopteva
Dr.  Maria Churillova
Dr.  Bobir Toshmatov
Dr.  Alexander Zhidenko