Telefonní kontakty

01

+420 553 684 280

Místnost

RNDr. Hana Kučáková, Ph.D.

Email: hana.kucakova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

vědecký pracovník I. - neplatné

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky