Telefonní kontakty

Místnost

Nelson Camilo Posada Aguirre, Ph.D.

Email: camilo.posada@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

vědecký pracovník I. - neplatné

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky