Telefonní kontakty

Místnost

Mgr. Antonina Frantsivna Zinhailo

Email: antonina.zinhailo@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

samostatný výzkumný pracovník

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky