Telefonní kontakty

01

+420 553 684 265

Místnost

RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D.

Email: daniel.charbulak@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky