Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Nový obrázek

Aktuálně řešené projekty Moravskoslezského kraje

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
RRC/10/2018   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2018 - 2021
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
podpoření studenti: Ing. Petra Chmielová

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019
RRC/10/2019   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2019 - 2021
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
podpoření studenti: Ing. Radka Kubalová, Ing. Pavla Pokorná