1. Po získání osobního čísla a hesla, které vyučujícím přiděluje administrátor na jednotlivých součástech, je třeba se přihlásit na webové stránce stag.slu.cz.
V případě problémů s přihlášením si ověřte, zda máte v pořádku heslo, případně kontaktujte administrátora na vaší součásti.

  1. Vyberte odkaz Moje výuka a v levém menu záložku Zadávání známek.
  1. Nyní se objeví tabulka s předhledem Vámi zapsaných termínů. Kliknutím na datum se dostanete na požadovaný termín s tabulkou zapsaný studentů. Zadejte známky a nezapomeňte uložit.