Rozhraní pro uživatele tvoří dvě klientské aplikace:

Webový portál

Webový portál je přístupný pomocí webového prohlížeče a obsahuje všechny funkce, které mohou využít studenti.

Nativní klient pro OS Windows

Aplikace určená pro zaměstnance (studijní oddělení, ústavy, vědecko-pedagogičtí pracovníci atd.)

Po získání osobního čísla a hesla, které vyučujícím přiděluje administrátor na jednotlivých součástech, je třeba se přihlásit na webové stránce stag.slu.cz.

V případě problémů s přihlášením si ověřte, zda máte v pořádku heslo, případně kontaktujte administrátora na vaší součásti.