Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti Matematického ústavu v Opavě 2022

Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti Matematického ústavu v Opavě 2017

Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě 2019 a 2020

Ústav historických věd, Ústav archeologie a přidružená výzkumná centra

Institut tvůrčí fotografie

Ústav bohemistiky a knihovnictvní

Ústav cizích jazyků

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Ústav informatiky a Výzkumné centrum excellence IT4Innovations

Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě 2019 a 2020

Ústav ošetřovatelství

Ústav pedagogických a psychologických věd

Ústav středoevropských studií

Ústav veřejné správy a sociální politiky

Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 2020 - 2022

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Katedra informatiky a matematiky

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Katedra ekonomie a veřejné správy

Katedra financí a účetnictví

Výsledky hodnocení tvůrčí činnosti Fyzikálního ústavu v Opavě