Členy Kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě jsou prorektoři, předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, předseda komory akademických pracovníků AS SU, předseda studentské komory AS SU, kvestorka, tiskový mluvčí Slezské univerzity v Opavě, vedoucí součástí, ústavu a univerzitních pracovišť a jejich tajemníci.

Složení

Rektor
+420 553 684 620
+420 596 398 348
Prorektor pro vědu a zahraniční styky
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti
+420 553 684 623
+420 596 398 437
Prorektor pro rozvoj
Předseda Akademického senátu
Kvestorka
Tiskový mluvčí
Děkan FPF
Tajemník FPF
Děkan OPF
Tajemnice OPF
Děkan FVP
Tajemník FVP
Statutární zástupce ředitele MÚ
Vedoucí CIT
Vedoucí UK
Předseda komory akademických pracovníků Akademického senátu
předseda studentské komory Akademického senátu
Lukáš Robenekf150141@fpf.slu.cz