Členy Kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě jsou prorektoři, předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, předseda komory akademických pracovníků AS SU, předseda studentské komory AS SU, kvestorka, vedoucí součástí, ústavů a univerzitních pracovišť a jejich tajemníci.

Složení

Rektor
+420 596 398 437
+420 553 684 620
Prorektor pro vědu a zahraniční styky
+420 596 398 213
+420 553 684 668
Prorektorka pro studijní a sociální záležitosti
Prorektor pro strategii a komunikaci
+420 596 398 348
+420 553 684 131
+420 553 684 623
Prorektor pro řízení projektů
Předsedkyně AS SU
Kvestorka
Děkanka FPF
Děkan OPF
Děkan FVP
Ředitel MÚ
Ředitel FÚ