Studijní materiály online:

JANIŠ, K. ml., QUISOVÁ, S. Praxe ve školní družině. Průvodce pro studenty. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2020. ISBN 978-80-7510-431-1. Ke stažení.


U online textů je využito zkráceného záznamu odkazu, kde naleznete další studijní materiály:

elearning.fvp.slu.cz

https://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=31


Skripta a studijní opory publikované:

CALOŇOVÁ, D. Metodika herních činností. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-774-5.

ČÍŽKOVÁ, Š. Vybrané kapitoly z funkční anatomie I. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-523-9.

ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K. ml. Stručný průvodce studiem na vysoké škole. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. 49 s. ISBN 978-80-7248-569-7.

ČÍŽKOVÁ, Š. Biologie a fyziologie člověka. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

HÁBL, J., JANIŠ, K. ml. Přehled dějin pedagogiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-044-3.

HENDRYCH, I. Vybrané kapitoly z penologie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010.  ISBN 978-80-7248-574-1.

HERMANOVÁ, M. Sociální patologie I. - cvičení. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

ILJUK, B. Základy psychologie v heuristických otázkách a úlohách: studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-756-1.

JANÁK, D. ml. Metody a techniky sociologického výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011.

JANIŠ, K. ml. Úvod do problematiky volného času. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-530-7.

JANIŠ, K. ml. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-512-3.

JANIŠ, K. ml. Video ukázky k formální úpravě závěrečných prací.[online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2013. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

JANIŠ, K. ml. Úvod do problematiky výzkumu I - základy kvantitativního výzkumu: pro studenty oboru Sociální patologie a prevence. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

JANIŠ, K. ml. Vybraná témata ze sociální pedagogiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. ISBN 978-80-7510-101-3.

JANIŠ, K. st. Sexuální výchova. Studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

JANIŠ, K. Obecná didaktika – vybraná témata. 5. Vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7436-224-9.

JANIŠ, K. Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-898-7.

JANIŠ, K., ONDŘEJOVÁ, E. Slovník pojmů z obecné didaktiky. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2006. ISBN 80-7248-352-8.

JANIŠ, K., ČÍŽKOVÁ, Š. Didaktizace sociálně patologických jevů. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 5. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-083-2.

JANIŠ, K. st., LOUDOVÁ, I. Vybraná témata z teorie výchovy (studijní opora). Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-113-6.

JANIŠ, K. st., LOUDOVÁ, I., JANIŠ, K. ml. Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy(slovník). Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-124-2.

JESENSKÝ, J., JANIŠ, K. a kol. Malý slovník pomáhajících profesí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-126-0.

JANIŠ, K. a K. JANIŠ. Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

JANIŠ, Kamil. Obecná didaktika. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

JANIŠ, K. a N. ŠPATENKOVÁ. Zájmová edukace u seniorů. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

KALEJA, M. Etopedie. Studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

KALNICKÁ, Z. Úvod do Gender Studies: Otázky rodové identity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-528-4.

KALNICKÁ, Z. Gender Studies se zaměřením na sociálně patologické jevy. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

KALNICKÝ, J. Základy pedagogiky I. 2. Rozšíř. Vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-787-5.

KALNICKÝ, J. Personalistika v praxi. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

KALNICKÝ, J. Metodika participace v zážitkové výuce a herních činnostech. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

KALNICKÝ, J. Základy andragogiky. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

KALNICKÝ, J. Androdidaktika a gerontodidaktika. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 

KALNICKÝ, J. Obecná gerontagogika. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

KALNICKÝ, J. Základy pedagogiky a andragogiky. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

KALNICKÝ, Juraj. Obecný management a personální řízení. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

KOLAŘÍKOVÁ, M. Speciální pedagogika. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

KOLAŘÍKOVÁ, M. Základy obecné psychologie. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

KOLAŘÍKOVÁ, M. Psychologie stárnutí a stáří. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

KOLAŘÍKOVÁ, M. Speciální gerontagogika. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

KOLIBOVÁ, H. Sociální politika 1. Opava: Optys, 2007. ISBN 978-80-85819-62-5.

KOLIBOVÁ, H. Sociální politika 2. Opava: Optys, 2008. ISBN 978-80-85819-67-0.

KOUKOLA, B. Sociální psychologie. Studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

KUŠNÍROVÁ, H. Základy psychoterapie (studijní opora). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN 978-80-7248-673-1.

PILÁT, M. Sociálně - právní poradenství: úvod do problematiky. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

PILÁT, M. Sociální práce s vybranými skupinami klientů. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

PILÁT, M. Supervize odborné praxe II. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.

QUISOVÁ, S. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. 1.vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-551-2.

QUISOVÁ, S. Sociální psychologie – semináře a cvičení. Studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

QUISOVÁ, S. Komunikace se seniory I. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

QUISOVÁ, S. Komunikace se seniory II. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

QUISOVÁ, S. Kazuistický seminář. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

QUISOVÁ, S. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020.

SKOPALOVÁ, J. Sociální patologie. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.

SKOPALOVÁ, J. Sociologie stáří a sociální gerontologie. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

SKOPALOVÁ, J. Paliativní a hospicová péče. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

SKOPALOVÁ, J. Sociální patologie a prevence u seniorů. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

SLOVÁČEK, P. Filosofické otázky života seniora. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

ŠPATENKOVÁ, N. Kognitivní trénink u seniorů. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

TALLOVÁ, B. Úvod do studia. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

URBANOVSKÁ, E. Sociální psychologie a psychologie zdraví. Distanční studijní text. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

VALEČKOVÁ, H. Základy psychologie osobnosti (studijní opora). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN 978-80-7248-667-0.