Zápis předmětů probíhá dvoufázově:

1. Předzápis / Registrace předmětů

Přes webové rozhraní stag.slu.cz.
Přihlášení do IS/STAG

Přihlaste se pomocí jednotné identity CRO, pak přes odkaz "Moje studium", „Předzápis“. Kapacita tohoto řešení není neomezená! V případě velkého náporu uživatelů může dojít k pomalým odezvám systému, případně k dočasnému odmítání dalších uživatelů. V těchto případech prosím opakujte přihlášení později.

2. Vytištění zápisového listu a zápis do studia

Vytištění zápisového listu a zápis do studia se realizuje (viz níže) podle vyhlášky děkana na webovém portále stag.slu.cz na záložce "Moje studium" v menu na levé straně "Průběh studia":

  • "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2009/2010, ZS i LS"
  • "Tisk zápisového listu B pro ak. rok 2010/2011, ZS i LS"

Postup při předzápisu (registraci) předmětů naleznete na tomto místě.