Nastavení Wi-fi Eduroam

1) Získání Eduroam identity

Pro připojení k sítí Eduroam budete potřebovat Eduroam Identitu (uživatelské jméno a heslo), kterou si od 1. srpna 2017 vytvoříte v systému CRO a to tímto způsobem:

  • Přihlaste se do správy svých univerzitních údajů v systému moje.slu.cz
  • V levém menu klikněte na sekci „Nastavení“ a v ní jako druhou část najdete "Bezdrátová síť Eduroam"
  • V této části si nastavte své heslo pro Eduroam
  • Klikněte na tlačítko "Aktivovat Eduroam"
  • Vaše uživatelské jméno bude vždy ve tvaru např. abc0001@slu.cz

2) Nastavení sítě

Následně je třeba provést nastavení sítě Eduroam ve Vašem zařízení. Toto nastavení je závislé na operačním systému, který používáte. 
Všem uživatelům doporučujeme použít autokonfigurační utilitu. Odkaz ke stažení: https://cat.eduroam.org/?idp=634&profile=1069

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete použít autokonfigurační utilitu, pak postupujte podle návodů pro Váš operační systém (Windows, MacOS, Linux, Android) v sekci „Nastavení sítě“ na adrese: https://www.slu.cz/slu/cz/layout/489


3) Přihlášení ke službě

Přihlášení ke službě Eduroam probíhá automaticky na každém zařízení, které se již k této síti v minulosti přihlásilo (pokud nedošlo ke změně v nastavení zařízení nebo samotné wifi sítě).

V případě že se přihlašujete ke službě (wifi síti) Eduroam z daného zařízení poprvé nebo po změně nastavení, postupujte následovně:
  • V seznamu dostupných wifi sítí zvolte síť s názvem Eduroam
  • Zadejte uživatelské jméno  (ve tvaru abc0001@slu.cz) a heslo (které jste si aktivovali v systému moje.slu.cz)
Pokud se přihlašujete z OS Windows, nechte položku "Přihlašovací doména" prázdnou.