Přehled jednotlivých akcí Rakouské knihovny v Opavě

2018


19. 9. -  31. 10. 2018Výstava fotografií: „Romy Schneider - Romy Lebensweg“
1. 7. - 8. 8. 2018
Výstava fotografií k 100. výročí založení Československé republiky „Franz Goëss - Praha 1968“
9. 5. - 27. 6. 2018 
Výstava: „Gustav Klimt - průkopník moderny“
11. 4. 2018
Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad


2017


28. 11. 2017 -  26. 1. 2018Putovní výstava k 100. výročí úmrtí Hanse Kudlicha ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově a Freundeskreis Bauernbefreier Hans Kudlich e. V. „HANS KUDLICH, der Bauernbefreier“
7. 11. 2017
Autorské čtení rakouského spisovatele:  Martin Prinz aus „Die letzte Prinzessin“
13. 9. - 30. 10. 2017
výstava „ Jože Plečnik: Prager Burg & Das Zacherlhaus“  - putovní výstava k 60. výročí úmrtí architekta Jože Plečnika
4. 5. - 16. 6. 2017Výstava „ Sigmund Freud: die Enthüllung des 21. Jahrhunderts“
19. 4. - 2. 6. 2017
Výstava dokumentů k 300 letému výročí narození Marie Terezie (13. 5. 1717-29. 11. 1780) Marie Terezie: stratég, matka, reformátorka
22. 3. 2017 
Lange Nacht der kurzen Texte – literární pořad


2016


27. 9. 2016         Přednáška Mgr. Miroslava Urbance, PhDr.: „Kulturelle Aspekte österreich-tschechisch   Schlesiens“ (SU Opava)
26. 9. - 2. 10. 2016 
Schlesien – zwischen regionaler Identität und plurikultureller Berufung - Kolloquium der Österreich Bibliotheken im Ausland  (Opava, Opole, Wroclaw)
5. 5. 2016              
Přednáška Prof. Dr. Brigitte Mazohl: „ Von Wien nach Troppau - Europa nach dem  Wiener Kongress“
30. 3. 2016Lange Nacht der kurzen Texte – literární pořad


2015


4. 11. 2015         Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad
12. 10. 2015 
Autorské čtení rakouské autorky: Vea Kaiser aus „Makarionissi“
6. 5. 2015             
Österreichische Kurzfilmschau 2015
8. 4. 2015Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad


2014


19. 11. 2014Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad
22. 9. - 28. 11. 2014 Výstava: Gustav Klimt, průkopník moderny
12. 3. 2014Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad "Markus Köhle: Poetry Slam" 
6. 3. - 25. 3. 2014Výstava fotografií: „Romy Schneider - Romy Lebensweg“
3. 2. - 28. 2. 2014     
Výstava:  W.A. Mozart a Vídeň


2013


18. 11. - 31. 12. 2013 Výstava k 20. výročí Rakouské knihovny v Opavě -  Dům umění v Opavě "Opava - Vídeň v dlouhém 19. století"
20. 11. 2013Slavnostní setkání k 20. výročí Rakouské knihovny v Opavě - refektář Domu umění v Opavě

Autorské čtení rakouské spisovatelky Andrey Grill

Vernisáž k výstavě „ Opava - Vídeň v dlouhém 19. století“
1. 10. 2013 Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad
9. 4. 2013Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad
3. 4. 2013Autorské čtení rakouského spisovatele:  Markus Köhle - Moderator und Organisator von  Poetry Slams 


2012


13. 12. 2012Přednáška prof. Petera Demetze: „Praha minulá: křižovatka kultur a jazyků“
5. 12. 2012Workshop mit Michael Stavric: Kreatiives Schreiben

Autorské čtení rakouského spisovatele Michaela Stavrice z vlastní tvorby
21. 11. 2012
autorské čtení rakouského spisovatele: Josef Winkler aus „Roppongi. Requiem für einen Vater“
16. 10. 2012
Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad

2011


24. 11. 2011       Autorské čtení rakouského spisovatele Michaela Stavarice - posluchárna M8
9. 11.20115. Lange nacht der kurzen Texte - literární pořad
Čtení textů rakouských a německých autorů studenty a vyučujících ÚCJ oddělení germanistiky v Obecním domě
13. 10.2011Autorské čtení rakouského spisovatele Fridricha Achleitnera -  posluchárna M8
18. 4. 20114. Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad
21. 2. - 27. 5. 2011
Putovní výstava „Wiener Architektur„ - instalace na ÚCJ 
18. 2. 2011
Divadelní představení
Bertold Brecht: Die Kleinbürgerhochzeit – posluchárna H3V měsících duben, květen a září 2011 proběhly v knihovně RK a NK knihovnické lekce pro studenty Slezského gymnázia v Opavě a posluchače studijního oboru IKS Slezské univerzity 

V průběhu letního semestru probíhal v posluchárně H12 -Hradecká FILMCLUB  pro studenty ÚCJ, kde byly prezentovány filmy z rakouské a německé kinematografie v rámci výuky s výkladem daného tématu, filmy byly zapůjčeny z RK z AV medií


2010


9. 11. 2010 Literární pořad: Lange Nacht der kurzen Texte
20. 9. -13. 12. 2010 Výstava: „Kurt Kaindl - Reisen im Niemandsland„
21. 4. 2010 Autorské čtení rakouské spisovatelky: Marlen Krisper  - „ Das "ordentliche" Leben der Marlen Haushofer“
1. 3. 2010 - 31. 5. 2010 Výstava: „Bertha von Suttner – Ein Leben für den Frieden“


2009


12. 12. 2009
Autorské čtení rakouské spisovatelky: Gudrun Seidenauer aus "Aufgetrennte Tage"

Workshop: "Kreatives Schreiben" von Gudrun Seidenauer
11. 11. 2009
Literární pořad: Lange Nacht der kurzen Texte
1. 10. - 27. 11. 2009 
Výstava:“ Freud - Die Enthüllung des 21. Jahrhunderts“
19. 10. 2009
Autorské čtení rakouské spisovatelky: Brigitte Hamann - „Maria Theresia mit besonderem Bezug zu Schlesien"
14. 5. 2009
Literární pořad: Lange Nacht der kurzen Texte
16. 2. - 10. 4. 2009 
Výstava: „Prag 1968 - Fotografien von Franz Goess“


2008


2. 12. 2008
Workshop zur NÖ Landesausstellung 2009 -"Österreich-Tschechien.Geteilt.Getrennt.Vereint“
3. 11. - 31. 12. 2008 
Výstava "Auf der Couch - Cartoons über Psychoanalyse"
22. 10. 2008
Autorské čtení rakouského spisovatele: R. K. Mühlecker:“ Der lange Gang über die Stationen“

15. výročí otevření Rakouské knihovny v Opavě - Sympozium 

Udělení čestných medailí SU v Opavě Frau Regierungsrätin Christine Dollinger z Ministerstva zahraničí ve Vídni, která je ředitelkou sekce AUSTRIA-BIBLIOTHEK

Frau Mag. Elisabeth Marinković, kulturní atašé a zástupkyně ředitele  Rakouského kulturního fóra v Praze, která převzala ocenění pro RKF v Praze


2007


11. 10. 2007
Autorské čtení rakouského spisovatele: Bodo Hell
26. 4. 2007
Přednáška: Prof.Dr. Harald Heppner- na téma “Die Balkanländer und ihre Beziehungen zu Mitteleuropa vom Mittealter bis zur Gegenwar“
25. 4. 2007
Přednáška: Prof.Dr. Harald Heppner- na téma“ Die Balkanländer und ihre Beziehungen zu Mitteleuropa vom Mittealter bis zur Gegenwar“


2005


4. 10. 2005
Přednáška: Prof. Dr. Robert Hausmann-  na téma „Die Landeshauptstadt Graz 1740-1918“
3. 10. 2005
Přednáška: Prof. Dr. Robert Hausmann- na téma „Die Steiermark - ein Längschnitt“
19. 3. 2005
Přednáška: Prof. Dr. Peter Broucek -  na téma „Versuche zur Verfassungsreform und zum Friedensschluß im 1. Weltkrieg“


2004


7. 4. - 25. 5. 2004
Výstava s názvem „6x6 Bilderbücher aus Österreich“  - zpřístupněno i pro studenty opavských středních škol


2002


29. 11. 2002
„Wien – Stadt der Musik“ - koncert pianisty Marka Keprta – absolvent Vídeňské akademie muzických umění


2001


2. 5. 2001
Přednáška: Prof. Dr. Helmut Reinalter – Univerzita Innsbruck – na téma „Österreichische Historiographie nach 1945“
22. 3. 2001
komponovaný pořad z díla Stefana Zweiga „Proben aus dem Werk von Stefan Zweig in deutscher Sprache“ v podání herečky Zdeňky Procházkové-Hartmann


2000


11. 11. 2000
Přednáška: Dr. Ilona Slawinski - Rakouský institut pro východní a jihovýchodní Evropu - na téma „Jugenstil in Wien mit besonderer Berücksichtigung der böhmischen, mährischen und schlesischen Künstler“
5. 5. 2000
Přednáška: Prof. Alfred Ebenbauer – Univerzita Vídeň – na téma „Mittelalterliche Heldendichtung“


1999


19. 10. 1999
Přednáška: Dipl. Ing. Dr. Ute Georgeacopol-Winischhofer-  na téma „Zur Geschichte der Wiener Ringstrasse, Probleme der Denkmalpflege“
23. 3. 1999Autorské čtení rakouského spisovatele: Dietmar Grieser


1998


10. 11. 1998Autorské čtení rakouské spisovatelky: Jutta Treiber
13. 10. 1998
Přednáška: Dr. Peter Urbanitsch – Rakouská akademie věd – na téma „ Politische Öffentlichkeit, Verene, Verbände, Presse – ihre Rolle bei der politischen Mobilisierung im 19. Jahrhundert“

Literární pořad poezie Paula Celana a Selmy Meerbaumové v podání rakouské herečky Gungy König
6. 10. 1998
Udělení Zlaté medaile Slezské univerzity Dr. Peteru Niesnerovi, velvyslanci Rakouské republiky v ČR
23. 3. 1998
Divadelní inscenace románu rakouské spisovatelky Lindy Winiewicz „Späte Gegend“ v podání rakouské herečky Brigitte Antonius


1997


29. 10. 1997
Komponovaný pořad - čtení z dopisů Franze Kafky v podání herečky Zdeňky Procházkové
14. 10. 1997
Beseda studentů ze zástupkyní ředitele Kindlerliteraturhaus Vídeň paní Alici Krotky
11. 3. 1997
Autogramiáda a autorské čtení rakouské spisovatelky: Marianne Gruber


1996


27. 10. 1996
Autorské čtení spisovatele: Martin Auer - autor dětské literatury
22. 10. 1996
Koncipovaný pořad o životě a díle rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmann v podání herečky Zdeňky Procházkové
15. 10. 1996
VEČER ŠANSONU - vídeňští umělci Gunda König a Dieter Kaufmann
17. 5. 1996Přednáška: Prof. Dr. Hannes Stekl - Univerzita Vídeň - na téma „Österreichischen Bürgerthum. Die Entstehung und Entwicklung des österreichischen Bürgertums in den Jahren 186-1918“
12. 3. 1996
Autogramiáda a autorské čtení rakouské spisovatelky: Elisabeth Hauer


1995


14. 11. 1995Autorské čtení spisovatelky: Lotte Ingrisch
27. 5. 1995Matiné k 120. výročí rakouského básníka R. M. Rilkeho - provedení česko-rakouskou herečkou Lenkou Procházkovou
4. 5. 1995
Autorské čtení rakouských spisovatelů:  Christiane Huber a Helmuta Schranze - ukázky z vlastní produkce, beseda k jejich redakční práci v literárním časopise PERSPEKTIVE


1994


6. 10. - 7. 10. 1994Autorské čtení spisovatele: Folke Tegetthoff – autor literatury pro mládež - prezentace jeho díla pro studenty germanistiky a studenty Gymnázia v Opavě
16. 3. 1994Přednáška: Doc. PhDr. Františk Spurný -  o společném projektu českých a rakouských historiků: „Stadtbürgertum in der Habsburgermonarchie“ - koordinace s Univerzitou Vídeň