Statistická data Univerzitní knihovny SU - 2018


Knihovna Mat. ústavuPracoviště OpavaPracoviště KarvináCelkem

Počet studijních míst 
872135215
Počet aktivních uživatelů knihovny 57112 7334 100
17 404
Počet registrovaných uživatelů knihovny
801 0723951 547
Počet registrovaných externistů/veřejnosti
0353
38
Zdroje: Počet knihovních jednotek

10 320157 81854 602
222 740

Přírůstky za vykazovaný rok 

1526 2111 249
7 612

Úbytky za vykazovaný rok

439414
151

Počet vysokoškolský kvalifikačních prací

39810 04012 869
23 307
Počet knihovních jednotek ve volném výběru
8 11259 60347 054114 769

Počet titulů seriálových publikací
4925444347

Z toho tištěných

101278
145
Z toho elektronických
94013
Z toho v obou formách
3012336189
Počet exemplářů seriálových publikací
5220861321
Počet e-knih v trvalém nákupu 
061491705
Přírůstek e-knih v trvalém nákupu
061460674

Výpůjční služby:Celkový počet výpůjček
2  42035 64014 463
52 523
Počet prvních výpůjček 
(Uvádí se počet absenčních výpůjček
bez prodloužení.)
23211 3895 15816 779
Počet prodloužení
2 18824 2519 30535 744
Počet MVS do knihovny
(Počet zrealizovaných požadavků MVS
z jiných knihoven)
538932031449
Počet MVS z knihovny
(Počet zrealizovaných požadavků MVS
do jiných knihoven)
574382
Počet fyzických návštěv
56912 0403863
16 472

Školení, výuka a akce:
Počet hodin školení
0327
39
Počet účastníků školení
0307122
429
Počet kulturních akcí
051
6