Série školení na transfer technologií

  • Karin Martínková
  • 19.05.2023
Slezská univerzita v Opavě připravila pro zaměstnance a akademické pracovníky sérii školení v oblasti transferu a technologií v rámci plnění akčního plánu a naplňování strategického záměru. Školení bude probíhat online na etapy ve stanovených termínech.
-

26. 5. 2023: 9.00 – 11.00
Praktický pohled aplikačního sektoru na spolupráci s výzkumným sektorem (školitel: Ing. Michal Banot, MBA)


  • Partnerství v projektech a jeho vliv na úspěšnou realizaci projekt
  • Specifika různých typů partnerství v projektech
  • Příklady spolupráce soukromého a akademického sektoru


2. 6. 2023: 9:30 - 11:30
On-line Podpora inovací a spolupráce s firmami prostřednictvím nástrojů a programů EU (školitelka: Mgr. Gabriela Kalužová)

  • Financování projektů z nadnárodních zdrojů (programy vyhlášené mimo EU)
  • Ukázka žádosti, systém vyhledávání a podávání projektů
  • prezentace


9. 6. 2023:  9.00 – 11.00
Význam a fungování inovačních center, vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů na podporu podnikatelského ekosystémů (školitel: Ing. David Pawera)

 

 

Na jednotlivá školení se můžete připojit následujícím odkazem:

 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

ID schůzky: 349 783 670 762
Přístupový kód: 
kBzcZn 

  

 

Těšíme se na Vaši účast!

Team HR Award