Slezská univerzita získala prestižní ocenění HR Excellence in Research

  • Petr Korviny
  • 19.08.2021
Cena HR Excellence in Research je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro vědce znamená organizace s tímto certifikátem záruku kvality pracovního prostředí s evropskými standardy v péči o zaměstnance i otevřenost a transparentnost výběrových řízení. Splněním přísných podmínek Evropské komise tak Slezská univerzita posílila svou atraktivitu pro spolupráci se špičkovými vědci nejen v rámci evropského vědecko-výzkumného prostoru.

Autor: Karin Martínková

Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je dnes uznáváno za mezinárodní standard pro zásady kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve sféře vědy a výzkumu. Cílem této celoevropské aktivity je zavedení moderních principů strategického řízení lidských zdrojů i do vědecko-výzkumného prostředí.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, musí nastavit své pracovně-právní procesy tak, aby splňovaly principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Slezské univerzitě se to podařilo hned napoprvé, kdy uspěla již v prvním podání žádosti. Zařadila se tak po bok dalších deseti českých veřejných vysokých škol, jež spolu s certifikátem získaly právo užívat logo HR Award. Ze soukromých vysokých škol tímto certifikátem v ČR disponuje jediná.

„Na získání certifikace HR Award jsme pracovali velice intenzivně,“ netají prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity v Opavě doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., jenž na projektu spolupracoval, a pokračuje: „Úžasné ale bylo společné zapojení většiny našich vědecko-výzkumných pracovníků, kteří nám v procesu příprav pomáhali. Bylo jich více než tři sta, já bych rád ještě jednou poděkoval každému z nich a věřím, že vklad jejich dobrovolné práce se všem brzy vrátí v podobě zvýšené kvality pracovního prostředí.“

Slezskou univerzitu nyní čeká naplnění schváleného dvouletého akčního plánu, poté bude ve dvouletých cyklech procházet vždy další evaluací. Jednou z navenek nejviditelnějších známek zavedených změn bude zřízení pozice univerzitního ombudsmana. Jeho institut by měl být na Slezské univerzitě zaveden ještě v letošním roce.

Získání certifikace HR Excellence in Research Award podpořily v rámci projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

O ocenění HR Excellence in Research

HR Excellence in Research Award certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R tedy The Human Resources Strategy for Researchers. Zavedení standardů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků potvrzují důvěryhodnost institucí v personálních postupech a činí je tak atraktivnější volbou pro navázání spolupráce s dalšími výzkumnými pracovníky. Certifikace mimo jiné zahrnuje požadavky zásady přijímání nových zaměstnanců včetně výběrových hledisek, ocenění mobility, či transparentní kritéria pro kariérní růst. Platnost uděleného certifikátu je v pravidelných časových intervalech pravidelně opětovně posuzována.

Aktuálně se oceněním HR Excellence in Research celosvětově pyšní 617 organizací. Nejvíce s principy certifikace pracuje Španělsko (142 subjektů), Spojené království Velké Británie (100) a Polsko (93). Česká republika registruje 42 udělených certifikací, v tomto počtu je u některých vysokých škol zahrnuto několik fakult, které o certifikace žádaly samostatně.

Seznam organizací, které již certifikát HR Award získaly.