• Veronika Staňková
 • hraward
 • 22.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

10+1 přínos HR Award

Slezská univerzita se dostává do závěrečné fáze realizace plnění akčního plánu. Podívejte se na přehled změn, které se v souvislosti s HR Award na univerzitě odehrály. Máme nově například ombudsmana, manuál dobrého vědce nebo propracovaný adaptační proces pro nové kolegy.
 • Karin Martínková
 • hraward
 • 19.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Série školení na transfer technologií

Slezská univerzita v Opavě připravila pro zaměstnance a akademické pracovníky sérii školení v oblasti transferu a technologií v rámci plnění akčního plánu a naplňování strategického záměru. Školení bude probíhat online na etapy ve stanovených termínech.
 • Karin Martínková
 • hraward
 • 15.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Nevnímám rozdíl v moderním přístupu k lidem v bance a na univerzitě

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D., působí na Katedře financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kam před přibližně dvěma roky nastoupil po dlouholetém působení v soukromé sféře. Stalo se to v době, kdy Slezská univerzita zaváděla standard HR Award. Povídali jsme si tedy o aspektech života na fakultě a o tom, jestli a jak se jej nově nastavené standardy dotýkaly a dotýkají.
 • Karin Martínková
 • hraward
 • 01.12.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Seznamte se s Dr. Timkem, prvním ombudsmanem na naší univerzitě

Ombudsman čili ochránce práv v obecné rovině chrání jednotlivce před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, demokratickými principy, principy rovného a spravedlivého zacházení, dobré správy nebo pokud jsou instituce nečinné. V prostředí vysokého školství je zřízení úřadu ombudsmana motivováno snahou o vytvoření bezpečného prostředí pro studenty i zaměstnance, v němž nejsou případné problémy přehlíženy či tzv. „zametány pod koberec“. Slezská univerzita, držitel prestižního certifikátu HR Award za excelenci v péči o pracovníky ve vědeckém prostředí, uvedla svého ombudsmana do funkce v první polovině listopadu. Byl jím jmenován Mgr. Marek Timko, Ph.D., pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Pojďme se s ním blíže seznámit.
 • Petr Korviny
 • hraward
 • 19.08.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita získala prestižní ocenění HR Excellence in Research

Cena HR Excellence in Research je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro vědce znamená organizace s tímto certifikátem záruku kvality pracovního prostředí s evropskými standardy v péči o zaměstnance i otevřenost a transparentnost výběrových řízení. Splněním přísných podmínek Evropské komise tak Slezská univerzita posílila svou atraktivitu pro spolupráci se špičkovými vědci nejen v rámci evropského vědecko-výzkumného prostoru.
 • Petr Korviny
 • hraward
 • 16.04.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Usilujeme o prestižní ocenění HR Award

Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award! Certifikát udělovaný Evropskou unií za excelentní péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí bychom rádi obdrželi v roce 2021. Roční proces příprav jsme zahájili v prosinci 2019 přihlášením se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nyní probíhá mapování stávajících standardů dle principů Charty a Kodexu a příprava kroků k jejich zavedení. Začátek postupného naplňování standardů nás v případě získání ocenění čeká v příštím roce.