Neklidný klid před bouří přiblíží nová výstava v Univerzitní knihovně

  • Martin Kůs
  • 04.03.2020
Neklidný klid před bouří. To je název nové výstavy, kterou mohou zájemci vidět od 5. března 2020 ve foyeru Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Její podtitul Období před rokem 1914 naznačuje, do jakého období našich dějin se tentokrát vydáme.

Tzv. století páry skončilo a nastává nová epocha, označovaná lidstvem jako dvacátá. Lidé do něj vstupují plni nadějí i přání. Vrcholí čas překotného průmyslového rozvoje, ale i snahy o nové rozdání karet do hry o svět. Rakousko-Uhersko se zdá být v plné síle a společně se svým sousedem Německem i přes mírovou konferenci ve Stokholmu připravuje nejen Evropě válečný konflikt, který dosud neměl obdoby. Srdce středu starého kontinentu Vídeň si ale zatím žije svým životem přeměny v dominantní moderní evropské velkoměsto plné kultury a společenského života. Prožívá desetiletí odpoutání se od historického tradicionalismu konce 19. století a nachází nový, moderní styl, známý jako moderna…

V letech před rokem 1914 se vzájemně poměřovaly všechny výhody a nevýhody staré a nové Evropy. Promýšlela se vhodnost a přiměřenost tradičních uměleckých, osobních a sociálních hranic, revidovaly se morální a teoretické základy a testovaly nové technické možnosti v urbanismu a medicíně – to vše najednou a v jednom městě, v němž se dalo „za jediný den prožít sto let“, jak tehdy, krátce po první světové válce, o Vídni té doby trochu nostalgicky prohlásil spisovatel Robert Musil.

Výstava tak přibližuje fascinující období moderny před první světovou válkou v Rakousko-uherské monarchii i v českých zemích. Na deseti panelech popisuje a ilustruje různé oblasti společenského života a mimořádné umění této plodné epochy. Výklad je dvoujazyčný v češtině a němčině.

 „Výstava, která vznikla z popudu Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci a za níž jsou jako autoři podepsáni Manfred Thumberger a Stefan Kutzenberger, je opět připravena ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a v prostorách Univerzitní knihovny SU bude nainstalována až do 24. dubna 2020,“ uvedla k výstavě Zlatuše Vlhová z Rakouské knihovny a Německé knihovny Slezské univerzity v Opavě.