Libor Martinek je letošním laureátem Evropské medaile poezie a umění Homer

  • Martin Kůs
  • 16.04.2019
Ke dni 28. března 2019, tedy v den výročí narození Jana Amose Komenského připomínaného jako Den učitelů, obdržel doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., literární historik a teoretik, pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, dopis od prof. dr. Dariusze Tomasze Lebiody, ve kterém mu bylo oznámeno, že mu byla udělena Evropská medaile poezie a umění HOMER za rok 2019; dopis zároveň obsahoval tuto medaili a diplom.

Původně měla být Evropská medaile poezie a umění HOMER předána Liboru Martinkovi v loňském roce během 41. Mezinárodního básnického listopadu v Poznani, ale tou dobou byl opavský literát hostem Mezinárodního básnického festivalu v čínském Xiangu, takže ji nemohl osobně převzít.

Evropská medaile poezie a umění je od roku 2016 udělovaná vynikajícím umělcům ve světě literatury. Uděluje ji mezinárodní porota, která zasedá v Bruselu. Je určena umělcům, jejichž práce nese mezinárodní poselství, v jejichž díle se odráží staré tradice vzájemnosti, ale také jednoduchost a krása, kdy je umění vnímáno jako síla přenosu myšlenek mezi lidmi různých národů. Laureáti medaile tak pomyslně obohacují panteon svého duchovního otce - Homéra.

V oficiálním zdůvodnění, proč dvacetičlenná komise z různých zemí světa (Belgie, Brazílie, Bulharsko, Čína, Francie, Irák, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Polsko, Rumunsko, Řecko, SRN, Turecko, USA, Wales) vybrala právě opavského autora, se odrazila dlouholetá aktivní práce Libora Martinka na poli česko-polské vzájemnosti, kdy systematicky mapuje zejména tvorbu českých a polských spisovatelů i dalších umělců jako literární historik a překladatel, avšak zároveň je nejen literárním vědcem, ale i básníkem (kromě Obce spisovatelů a Obce překladatelů ČR je laureát rovněž členem české sekce mezinárodního PEN-klubu). Tato činnost neunikla již dříve zájmu významných osobností literatury a kultury v obou národních literaturách, opakovaně byla oceňována jak doma v České republice, tak v Polsku a nyní i v širším mezinárodním měřítku. Zároveň se docent Martinek stal členem výboru pro udělování zmíněné ceny jako reprezentant České republiky.

Opavan Libor Martinek se tak dostal do vybrané společnosti, neboť stejnou cenu dosud získali mj. Gagik Davtian (Arménie, rok 2016), Jidi Majia (Čína, rok 2016), Ataol Berghamoglu (Turecko, rok 2016), Stanley H. Barkan (USA, rok 2017), Tomas Venclova (Litva, resp. USA, rok 2017), Tim Lilburn, (Kanada, rok 2017) a za rok 2019 právě Libor Martinek.