Nejoblíbenějším pedagogem na OPF je Petra Chmielová. Vyzpovídali jsme ji

  • Jakub Plaskura
  • 10.05.2022
Příchod jara se mj. nese v duchu oslav Dne učitelů. Při této příležitosti byla na OPF v Karviné vyhodnocena anketa Nejoblíbenější pedagog pro rok 2022. Studenti si za svou vítězku zvolili Ing. Petru Chmielovou, Ph.D., která se s námi podělila o to, jak vypadá její výuka na fakultě, jak náročné bylo vést semináře ekonomie skrze virtuální prostor a také zavzpomínala na svá studentská léta.

Autor: Iveta Bačkovská – studentská redakce Slezské univerzity

Kdo je Ing. Petra Chmielová, Ph.D. Jak byste se představila těm, kteří vás neznají?

Jsem absolventkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Minulý rok jsem dokončila doktorské studium a zůstala jsem na katedře Ekonomie a veřejné správy, kde vyučuji zejména ekonomii. Jedná se většinou o navazující studium mikroekonomie a makroekonomie.

Co vás vedlo k oblasti, které se dnes věnujete?

Bylo to zejména studium, které mě bavilo, ráda jsem počítala. Jako studentka jsem byla pomocnou vědeckou silou u doc. Janouškové, kde jsem viděla, co obnáší práce akademického pracovníka, a tak vznikla myšlenka, že budu pokračovat v doktorském studiu. Akademické prostředí se mi zalíbilo a prioritou pro mě bylo, pokud by byla možnost, zůstat na Obchodně podnikatelské fakultě, což se naštěstí podařilo a já jsem za to velmi ráda.

Byla jste na své fakultě zvolena nejoblíbenějším pedagogem pro rok 2022. Jak dlouho vyučujete na OPF?

Jako zaměstnanec jsem nastoupila minulý rok v září, ale čtyři roky jsem dělala doktorát, takže v roce 2017 jsem začala poprvé učit.

Co pro vás znamená vaše zaměstnání?

Především je to práce převážně s mladými lidmi. Baví mě, když studenti pochopí probíranou látku a začnou se v ekonomii více a lépe orientovat. Ve chvíli, kdy studenti dokážou diskutovat, projevit vlastní názory a nebojí se říct i špatnou odpověď, mám velkou radost.

Myslíte si, že se vaše výuka něčím liší, když si vás studenti zvolili a umístila jste se na prvním místě?

To je spíše otázka pro studenty, ale co můžu říct, je, že se snažím studentům vycházet vstříc a přizpůsobit hodiny výuky tak, aby například nebyli ve stresu z toho, že budou vyvolávání nebo budou muset jít kreslit grafy a počítat k tabuli. Snažím se hodinu vést formou diskuzí, aby studenti měli možnost vyjádřit i svůj názor a nebáli se odpovídat a aby pro ně semináře byly příjemné a přínosné. Taktéž ráda učím formou příkladů z praxe a aktuálního dění v ekonomice, na čemž si vysvětlujeme různé definice, které jsou poté mnohem pochopitelnější.

Nastávají určitě i chvíle, kdy nikdo neodpoví, tak co pak? To přece pedagogové vyvolávají, aby se jim dostalo alespoň nějaké odpovědi.

Snažím se je lehce povzbudit, aby se nebáli mi něco říct. Chvíli počkám, zda se opravdu někdo nezapojí, protože studenti mají v seminářích možnost hledat v materiálech z přednášek nebo z poznámek z minulých hodin, pokud opravdu nikdo neví, tak otázku zodpovím já, ale musím říct, že z 90% studenti odpovídají.

Co dělá dobrého pedagoga dobrým pedagogem?

V první řadě by měl umět naslouchat studentům a snažit se, aby nebyli v hodině pod stresem ze špatné odpovědi. Přeci jenom jsou to stále studenti, kteří se danou problematiku teprve učí. Taktéž říkám studentům, že i já jsem jenom člověk a nemohu vědět a umět všechno. Také se mohu splést, to je normální.

Existuje nějaký vzor nejlepšího studenta?

Asi ten, který se nebojí komunikovat, odpovídat a nebojí se špatné odpovědi. Já vždy říkám studentům, že za špatnou odpověď je nebudu ponižovat a vysmívat se jim a jejich spolužáci stejně většinou nepřijdou na to, že odpověděl chybně. Mnohdy i jejich špatná odpověď vede k podnětné diskuzi a lepšímu porozumění.

Nedávno jsem s kolegy řešila, že studenti nechodí na přednášky a semináře, a více spoléhají na to, že si vše najdou na internetu. Máte podobné či stejné pocity?

Asi budu mluvit i za kolegy, já osobně zatím nepřednáším, ale co vidím, tak studenti na přednášky bohužel nechodí a myslím si, že hodně spoléhají na to, že si vše vyhledají nebo se to nějakým způsobem naučí ze skript či jiných materiálů, které používají. Bohužel účast na přednáškách je v poslední době hodně nízká.

Myslíte si, že mají studenti málo motivace a kvůli tomu se snižuje účast na přednáškách?

Je to možné, ale hlavně vnímám, že v dnešní době už studenti moc nežijí ten pravý studentský život. Velkou většinou jsou pracující, takže přijedou, odsedí si semináře, ve kterých je určité procento povinné docházky a po skončení okamžitě odjíždějí domů, do práce nebo na brigádu. Už ani nevidím, že by se studenti častěji v hojném počtu scházeli třeba večer na kolejích a užívali si studentských akcí.

Bylo to jinak za Vašeho studia?

Určitě. Ráda vzpomínám na studentské středy, kdy byla vždy nějaká party a chodilo se do klubu nebo se zůstalo na kolejích. I když pocházím přímo z Karviné, tak jsem na koleje za spolužáky chodila a bavili jsme se. Bylo to jiné a koleje byly mnohem více obsazeny, než tomu je teď. Myslím si ale, že ani covid dnešním studentům moc nepřispěl, když dva roky seděli u počítačů. To se teď špatně zase dostává do „starého“ života.

To jste mi nahrála na další otázku. Jak jste zvládala online výuku? Patříte mezi pedagogy, pro které je osobní kontakt se studenty důležitý?

Mám semináře ekonomie, ve kterých počítáme, kreslíme grafy a křivky. Toto období bylo pro mě velmi náročné. Vytvořila jsem si prezentace, abych vše důležité mohla studentům promítat a komentovat. Díky projektu jsem od univerzity dostala počítač s dotykovou obrazovkou, takže jsem studentům mohla kreslit grafy a posuny křivek, což mi velmi usnadnilo situaci. Především po psychické stránce to bylo velmi náročné. Představte si, že mluvíte hodinu a půl do obrazovky, kde vidíte jen kostičky s iniciály jmen a nemáte téměř žádnou zpětnou vazbu nebo jen minimální. Někdy jsem si říkala, jestli tam vůbec někdo je a poslouchá mě. Nevěděla jsem, jak se studenti tváří nebo jak reagují, i na tom totiž v klasických seminářích poznám, zda látku pochopili. Bylo to dost vyčerpávající. Prezenční výuka je úplně o něčem jiném.

Odlehčená otázka na závěr – Jak vzpomínáte na svá studentská léta?

Byly to zatím nejlepší roky mého života. Kdybych mohla, tak bych si je hned zopakovala. Bylo to krásné období. Možná i proto, že jsem byla na fakultě v Karviné, kde byl přístup vyučujících velmi přátelský. Od ostatních jsem se hodně motivovala, učila a inspirovala pro svou následnou vlastní výuku. Nemám pedagogické vzdělání, tak využívám toho, co mě naučila OPF.

Vzkázala byste něco budoucím studentům?

Užívejte si studium, nestresujte se a využijte všechny možnosti, které "OPéeFka" nabízí.