Výzkumné projekty řešené na fakultě

Grantová agentura ČR (GA ČR)

Aktuálně řešené projekty GA ČR

21-03085S  Párové porovnání a data mining při podpoře rozhodovacích procesů
období: 2021 – 2024
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitelé:  Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D., Ing. Radomír Perzina, Ph.D., doc. RNDr. David Bartl, Ph.D., Ing. Jan Górecki, Ph.D.

 

Interní grantový systém SU (IGS SU)

Aktuálně řešené projekty IGS SU

IGS/10/2021 Metody komplexního hodnocení podniku a jejich využití v podmínkách vybraných zemí Visegrádské skupiny
období: 2021
řešitel:  Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

IGS/11/2021 Řízení pracovního kapitálu v návaznosti na velikost a ziskovost podniků v České republice
období: 2021
řešitel:  Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

IGS/12/2021  Dynamické vlivy devizových kurzů na bilanci služeb ve vybraných zemích střední a východní Evropy
období: 2021
řešitel:  Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

 

Projekty v rámci Institucionální podpory SU OPF (IP)

Aktuálně řešené projekty IP

IP/01/2020 Dynamické faktory business modelování
období: 2020 - 2021
řešitel: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.

IP/02/2020 Trendy v cestovním ruchu v ČR
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Ing. Miroslava Kostková, Ph.D  + 2 studenti

IP/03/2020  Daňová politika v kontextu hmotného a procesního práva
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D.

IP/04/2020  Aspekty výstupů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v souvislosti s rozhodovacími procesy účetních jednotek
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D., Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.

IP/05/2020  Makrofinanční aspekty ekonomického vývoje zemí EU v procesu měnové integrace
období: 2020 - 2022
řešitel: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D., Ing. Jana Šimáková, Ph.D., Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.

IP/06/2020  Platební schopnost v podmínkách středně velkých podniků v rámci EU
období: 2020 - 2022
řešitel: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

IP/01/2021  Vytvoření modelu pro sledování a predikování chování autonomních systémů na vybrané infrastruktuře – identifikace lokálních extrémů
období: 2021 - 2022
řešitel:  Ing. Josef Botlík

IP/04/2021  Racionální a emocionální aspekty spotřebitelského chování
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. 
spoluřešitelé: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.