Výzkumné projekty řešené na fakultě

Grantová agentura ČR (GA ČR)

Aktuálně řešené projekty GA ČR

21-03085S  Párové porovnání a data mining při podpoře rozhodovacích procesů
období: 2021 – 2024
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitelé:  Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D., Ing. Radomír Perzina, Ph.D., doc. RNDr. David Bartl, Ph.D., Ing. Jan Górecki, Ph.D.

 

Interní grantový systém SU (IGS SU)

Aktuálně řešené projekty IGS SU

IGS/12/2022  Vliv podnikatelského prostředí na ekonomickou výkonnost
období: 2022
řešitel: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.

IGS/13/2022  Příprava k habilitačnímu řízení na OPF SU v roce 2022 "Modelování chování zákazníka v prostředí e-commerce"
období: 2022
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

IGS/14/2022  Vliv investičních výdajů na finanční situaci podniků
období: 2022
řešitel: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

IGS/15/2022  Řízení kapitálu a kapitálové struktury v návaznosti na ekonomickou přidanou hodnotu podniků v České republice
období: 2022
řešitel: Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

 

Projekty v rámci Institucionální podpory SU OPF (IP)

Vyhlášení a zásady řešení projektů IP na rok 2023
Aktuálně řešené projekty IP v roce 2022

IP/02/2020 Trendy v cestovním ruchu v ČR
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Ing. Miroslava Kostková, Ph.D  + 2 studenti

IP/03/2020  Daňová politika v kontextu hmotného a procesního práva
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D.

IP/04/2020  Aspekty výstupů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v souvislosti s rozhodovacími procesy účetních jednotek
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D., Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.

IP/05/2020  Makrofinanční aspekty ekonomického vývoje zemí EU v procesu měnové integrace
období: 2020 - 2022
řešitel: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D., Ing. Jana Šimáková, Ph.D., Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.

IP/04/2021  Racionální a emocionální aspekty spotřebitelského chování

období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

IP/01/2022  Hodnocení digitálních kompetencí studentů SU OPF v Karviné
období: 2022
řešitel: Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

IP/02/2022  Monitoring vlivu změn globálního podnikatelského prostředí na strategické řízení podnikatelských subjektů v kontextu výkonnosti a konkurenceschopnosti
období: 2022 - 2024
řešitel: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.

IP/03/2022  Vliv vlastnické struktury na finanční řízení podniků
období: 2022
řešitel: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

IP/04/2022  Výzvy řízení ve fázi stabilizace a krize
období: 2022 - 2024
řešitel: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.

IP/05/2022  Integrace process miningu a vybraných technologií se zamřením na systémy kalkulací nákladů a simulace
období: 2022 - 2023
řešitel: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

IP/08/2022  Vliv kultury na akceptaci e-commerce zákazníky v EU a v Asii
období: 2022
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.