17. ročník - 2018/2019

17. ročník

akademický rok 2018-2019


Pěstounská péče na přechodnou dobu

PhDr. Hana Buršová

profesionální pěstounka

8. 11. 2018


Drogová problematika na Opavsku

por. Ing. Sylva Palačková
nprap. Bc. Soňa Poulová
por. Bc. René Černohorský

Policie ČR, Územní odbor Opava

22. 11. 2018

 

Probační a mediační služba v teorii i praxi

Mgr. Barbora Lesková, DiS.

komisařka komisí pro podmíněné propuštění
realizace programu Rozvoj restorativní praxe
projekt Křehká šance II.

21. 3. 2019


Specifika vzdělávání dětí se zdravotním postižením
Mgr. Kateřina Prchalová
ředitelka Základní školy pro zrakově postižené žáky
a žáky s vadami řeči v Opavě
4. 4. 2019