2018 - Proměny rodiny VIII. Funkčnost rodiny

Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě pod záštitou děkana FVP SU v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Proměny rodiny VIII. „Funkčnost rodiny“.
Cílem mezinárodní vědecké konference je výměna odborných informací z oblasti funkčnosti rodiny mezi odborníky z akademické a poradenské oblasti.

Kontaktní osoby
 • PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. (tajemnice ústavu) – organizace konference
  email: edita.ondrejova@fvp.slu.cz
  telefon: +420 553 684 155
 • Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace
  email: eva.sladka@fvp.slu.cz
  telefon: +420 553 684 150
  https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvonas

Místo konání

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo nám. 885/14
Místnost C308 (3. patro)
Mapy.cz

Důležité termíny konference

 • registrace aktivních účastníků: do 24. října 2018
 • registrace pasivních účastníků: do 24. října 2018
 • uhrazení konferenčního poplatku: do 24. října 2018
 • konání konference: úterý, 30. října 2018
  • 8.30–9.00 hod. registrace účastníků, místnost C310
  • 9.00–9.10 hod. slavnostní zahájení, místnost C308
  • 9.10–10.50 hod. 1. blok přednášek
  • 10.50–11.10 hod. přestávka
  • 11.10 hod.–12.50 hod. 2. blok přednášek
  • 12.50–13.10 hod. přestávka
  • 13.10 hod.–15.00 hod. 3. blok přednášek, diskuse, závěr

Program konference

Registrace

Zájemci o účast na konferenci musí provést registraci do 24. října 2018 prostřednictvím formuláře zde.

Konferenční poplatek

 • 150 Kč (platí při pasivní účasti)
 • Přednášející konferenční poplatek neplatí.
 • Číslo účtu: 117032153/0300, VS: 6202, (do zprávy pro příjemce uveďte název organizace, příp. příjmení)
 • Informace k platbě pro zahraniční účastníky:
  • Název banky: ČSOB Ostrava
  • Adresa banky: Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
  • IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153
  • BIC KÓD: CEKOCZPP

Organizace k příspěvkům

Délka příspěvku max. 15 minut + následná diskuse. Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, angličtina a polština.

Pokyny pro příspěvky

Vybrané prezentované a pozitivně recenzované příspěvky budou publikovány v časopise Social Pathology and Prevention (S.P.P.).
Pokyny pro autory jsou k dispozici zde.