Vedení ústavu

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. - vedoucí ústavu

 --- osobní stránky
 --- E-mail: vratislav.janak (at) fpf.slu.cz

Mgr. Hana Lafková - asistentka ústavu
  --- Tel.: +420553684472
 --- E-mail: hana.lafkova (at) fpf.slu.cz

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. - zástupce vedoucího ústavu
 --- osobní stránky
 --- E-mail: peter.kovacik (at) fpf.slu.cz

PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. - koordinátor programu Erasmus+
 --- osobní stránky
 --- E-mail: marketa.tymonova (at) fpf.slu.cz

Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. - vědecký tajemník
--- E-mail: andrea.horinkova (at) fpf.slu.cz
--- Tel.: +420553684473


Oddělení pro terénní archeologii:

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. - vedoucí oddělení
 --- osobní stránky


Učitelé a jejich předměty:


Pedagogové interní:

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. - vedoucí ústavu
 --- osobní stránky

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 --- osobní stránky

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D - zástupce vedoucího ústavu
 --- osobní stránky

PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
 --- osobní stránky

PhDr. Petr Vojtal - vědecký tajemník
 --- osobní stránky
 --- E-mail: petr.vojtal (at) fpf.slu.cz

Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. 
 --- osobní stránky
 --- E-mail: andrea.horinkova (at) fpf.slu.cz

Pedagové externí z SU:

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
--- osobní stránky

Mgr. Antonín Šimčík
--- osobní stránky

PhDr. Karla Vymětalová
--- osobní stránky

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.


Pedagové externí:

Mgr.  Veronika Dudková

Mgr. Jakub Halama, Ph.D.
--- E-mail: Jakub.Halama (at) centrum.cz

Mgr. Radka Knápek

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 ---  osobní stránka

RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D.
 --- osobní stránka

Mgr. Jan Pavelka

Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
 --- E-mail: prichy (at) sci.muni.cz
 --- osobní stránka

Mgr. Petr Rataj
 --- E-mail: RatajPetr (at) email.cz

RNDr. Michal Živný, Ph.D.
 --- osobní stránka

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.
 --- E-mail: ondrej.mlejnek (at) fpf.slu.cz
 --- osobní stránka

Mgr. Kateřina Papáková
--- E-mail: katerina.papakova (at) fpf.slu.cz
 --- osobní stránka

PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
--- E-mail: juchelka (at) szm.cz

--- Telefon: +420 778 527 816
--- osobní stránka

Mgr. Jana Gryc
 --- osobní stránka