PhDr. Petr Vojtal

Pracoviště:

Ústav historických věd

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

petr.vojtal (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 438

Zaměření / Vyučovací profil:

dějiny umění

„Památková péče I“


Osobní údaje

Vzdělání

1984  doktorát filozofie, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, obor Věda o výtvarném umění

1976-1980 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, obor Věda o výtvarném umění - historie

1973-1976 Gymnázium v Opavě

Zaměstnání

1994-dosud asistent, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie

1995-2006 vedoucí Oddělení muzeologie, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko- přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie

1983-1994 historik umění, správce sbírek uměleckého řemesla, Slezské muzeum v Opavě (Slezské zemské muzeum v Opavě)

1983 vedoucí Oddělení evidence a dokumentace, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě

1982-1983 památkář, metodik instalovaných objektů Severomoravského kraje, památková praxe v okresech Přerov, Šumperk, Opava, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě

1982 učitel, Základní zvláštní škola v Jakartovicích - Deštném

1980-1981 základní vojenská služba


Redakční rady

● výkonný redaktor Sborníku bruntálského muzea, člen redakční rady Muzea v Bruntále

●  Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis /1998-2006/


Odborné komise

● člen sbírkotvorných komisí v Muzeu v Bruntále

● člen Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě

● člen Komise pro posuzování předmětů mimořádné kulturní hodnoty, Ministerstvo kultury České republiky

● člen hodnotící Komise /hodnotitel/ pro implementaci finančních mechanismů EHP/Norsko pro Českou republiku /2004 – 2014 – 2020/

● člen Muzejní vědecké rady Muzea Novojičínska v Novém Jičíně


Přednáškové pobyty na zahraničních univerzitách

● Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruň, 2007, 2008

● Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2004, 2006

● Univerzita Mateja Béla, Banská Štiavnica, 1998, 2000


Externí odborné působení

● Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, historické obory: přednášky Základy muzeologie

● Muzeum v Bruntále, Regionální muzeum v Kopřivnici, Městské muzeum v Krnově: odborná a poradenská činnost


Výběrová bibliografie, prezentační činnost, projekty
Samostatné tisky a publikace

VOJTAL, P. - SCHENKOVÁ, M. Secesní plakát a užité umění. Třebíč 1986, 20 s. VOJTAL, P. Pavel Herynek, šperky. Opava 1986, 3 s.
VOJTAL, P. Umělecký kovář Karl Bergmann. Opava 1987, 3 s. VOJTAL, P. Vídeňský porcelán. Opava 1988, 3 s.
VOJTAL, P. Dámská galanterie, módní drobnosti a doplňky minulých staletí. Hradec nad Moravicí -Opava 1988, 8 s.
VOJTAL, P. Wiedeňska porcelana. Bytom 1988, 15 s.
VOJTAL, P. Keramická tvorba Slezska a severní Moravy. Opava 1990, 35 s. VOJTAL, P. /spoluautor/ Ostravsko, Opavsko. Praha 1990, 180 s. SEIFERTOVÁ, H. a kol. Georg Flegel. Zátiší. Praha 1994, 2 katalogová hesla.
VOJTAL, P. Porcelán, kamenina a fajáns v uměleckohistorických sbírkách Muzea v Bruntále. Bruntál 1997, 103 s.
VOJTAL, P. /spoluautor/ Oberschlesische Kostbarkeiten. Dülmen 1998, 164 s., 26 katalogových hesel.
VOJTAL, P. Kulturní památky na Opavsku. Opava 1998, 17 s.
VOJTAL, P. Cín v historických sbírkách Muzea v Bruntále. Bruntál 1999, 55 s. VOJTAL, P. Tereza Kronesová ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál 2001, 47 s. VOJTAL, P. - MEDKOVÁ, M. - JIRÁSEK, Z. Kniha o Opavě. Opava 2001, s. 22-50. VOJTAL, P. - MEDKOVÁ, M. - JIRÁSEK, Z. Die Stadt Opava. Opava 2001, s. 22-50. VOJTAL, P. - MEDKOVÁ, M. - JIRÁSEK, Z. Book on Opava. Opava 2001, s. 22-50.
VOJTAL, P. - MIKA, N. Euroregion Silesia. Mapa, textová část. Opava 2001.
FOLTÝN, D. a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005, hesla Boromejky Vidnava, Boromejky Mnichov u Vrbna, Petrini v Bruntále.
Kol. Hrabyně. Kravaře 2007, kapitoly Hrabyňské zámecké muzeum, Zapomenuté obrazy, s. 31-33.
VOJTAL, P. - GEBAUER, J. Nej – architektura (Opavy). Opava 2007, 24 s.
VOJTAL, P. – MÁLKOVÁ, K. Muzeum v Bruntále. Z pokladnice sbírek. Ze skarbca zbiorów. From the treasury of the collections. Bruntál 2020, 40 s. Články a studie
VOJTAL, P. Památkově chráněné objekty v areálu raduňského zámku. In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji, Ostrava 1986, s. 169-178.
VOJTAL, P. Neznámé dílo Františka Biely. Časopis Slezského muzea v Opavě, 1986.
VOJTAL, P. Přehled uměleckohistorických sbírek I. Slezské muzeum v Opavě, Ostravské muzeum. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji 9, Opava 1986.
VOJTAL, P. Práce opavských kovářů ve sbírkách Slezského muzea. Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody, Přerov 1986, s. 24-26.
VOJTAL, P. Slezské muzeum v Opavě v zimě 1986/87. Umění a řemesla, 1987, č. 3, s. 66-67. VOJTAL, P. K osudu erbovní desky Renardů na zámku v Deštném. Vlastivědné listy 1, 1989, 3 s.
VOJTAL, P. Tragédie štítinské tvrze. Vlastivědné listy 1, 1993, s. 28-30.
VOJTAL, P. Jak vypadal tzv. antický templ v Opavě. Vlastivědné listy 2, 1993, s. 38.
VOJTAL, P. Neobvyklá dětská hračka z počátku 18. století. Vlastivědné listy 2, 1993, s. 39.
VOJTAL, P. Výsledky průzkumu zámku v Dolních Životicích. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 1994, 3 s.
VOJTAL, P. Objev původní barevnosti fasád na objektu Zemského archivu v Opavě. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, Ostrava 1994, 1 s.
VOJTAL, P. K pracím krnovských cínařů. Vlastivědné listy 1, Opava 1994, s. 40-41.
VOJTAL, P. Zámek v Deštném. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 2, Opava 1995, s. 171-177.
VOJTAL, P. Výstava pluku „Der Kaiser“ v Opavě r. 1918. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 3, Opava 1997, s. 254-260.
VOJTAL, P. Cenný zisk bruntálského muzea. Vlastivědné listy 2, Opava 1997, 1 s. VOJTAL, P. K hranickým fajánsím. Vlastivědné listy 2, Opava 1997, 1 s.
VOJTAL, P. K regotizaci proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. In: Opava. Sborník k dějinám města, Opava 1998, s. 109-115.
VOJTAL, P. Portrétní galerie starostů Opavy v bruntálských sbírkách. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 1998, s. 22-26.
VOJTAL, P. Miscellanea ke stavebně historickému vývoji zámku v Dolních Životicích. Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě, Ostrava 1998, s. 73-75.
VOJTAL, P. - ŠOPÁK, P. Opava jako barokní rezidenční město. In: Opava. Sborník k dějinám města, Opava 1998, s. 71-75.
VOJTAL, P. Cechovní cín bruntálských pláteníků. Vlastivědné listy 2, Opava 1998, s. 29-30.
VOJTAL, P. Sochařský fragment ze Slezských Rudoltic. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 1999, s. 69-72.
VOJTAL, P. Tři nebo šest zámků? Raduň - Bravantice - Studénka. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 4, Opava 1999, s. 49-54.
VOJTAL, P. PhDr. Eva Klimešová. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesanae Opaviensis, č. 4, Opava 1999, s. 156-158.
VOJTAL, P. PhDr. Karel Boženek. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 4, Opava 1999, s. 164-167.
VOJTAL, P. - NIESNER, T. Klippelův sloup v Bruntále. Vlastivědné listy 1-2, Opava 1999, s. 54-56.
VOJTAL, P. K historické ikonografii slezských zámků. Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2000, s. 66-68.
VOJTAL, P. - HERGETHOVÁ, K. Zámečnická dílna Františka Stošenovského v Opavě. In: Opava. Sborník k dějinám města II, Opava 2000, s. 77-84.
VOJTAL, P. Nejstarší hmotný pramen k dějinám opavského cínařství. In: Opava, Sborník k dějinám města II, Opava 2000, s. 43-44.
VOJTAL, P. Veduty Reinholda Völkela. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 59-67. 
VOJTAL, P. Poznámka k portrétní galerii opavských starostů. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 68.
VOJTAL, P. - JANÁK, V. - GAWRECKI, D. Deset let Ústavu historie a muzeologie. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 5, Opava 2001, s. 5-28.
VOJTAL, P. Klasicismus zámku ve Štemplovci. Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2001, s. 85-88.
VOJTAL, P. - ŠETKOVÁ, L. Zámecké muzeum v Hrabyni. Vlastivědné listy 1, Opava 2001, s. 16-17.
VOJTAL, P. Bruntálské Petrinum. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2001, s. 60-63. VOJTAL, P. Vídeňská herečka a Bruntál. Vlastivědné listy 2, Opava 2002, s. 37-38.
VOJTAL,P. - NIESNER, T. Velká a malá výročí bruntálského muzea. In: Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2002, s. 3-12.
VOJTAL, P. Hacknerovská variace na pomezí Moravy a Slezska. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 329-332.
VOJTAL, P. - DITTERTOVÁ, E. Central European ICOM /CEICOM Annual Conference 2002, Leipzig 1/2 July 2002. Věstník AMG 4-5 2002, s. 16-17.
VOJTAL, P. Actual expresion means of museum presentation. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 6, Opava 2003, s. 63-65.
VOJTAL, P. Rozšíření kolekce vedut Reinholda Völkela. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2004, s. 82-85.
VOJTAL, P. - CEPEK, J. Ze vzpomínek příslušníků Stráže obrany státu na rok 1938. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2005, s. 19-41.
VOJTAL, P. Muzejník, archivář a historik – Za PhDr. Erichem Šefčíkem. Věstník AMG 1 2005, s. 22.
VOJTAL, P. - HERGETHOVÁ, K. - KOSTRHOUNOVÁ, V. Vlastníci svobodného dvora v Razové na portrétech ve sbírkách Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2006, s. 3-14.
VOJTAL, P. K historii Milotic nad Opavou. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2006, s. 107-108.
VOJTAL, P. Bibliografie Sborníku bruntálského muzea 1998-2007. In: Sborník bruntálského muzea 2007, s. 103-109.
VOJTAL, P. Centum anni a museo condita. Věstník AMG 4, 2007, s. 4.
VOJTAL, P. Miscelanea k regionální literatuře. In: Sborník bruntálského muzea 2008, s. 79-83. 
VOJTAL, P. PhDr. Tomáš Niesner. Sborník bruntálského muzea 2008, s. 84-87.
VOJTAL, P. Sovinecký pohár. Vlastivědné listy 1, Opava 2009, s. 22-23.
VOJTAL, P. Z aktivit soukromých sběratelů – dva nesourodé katalogy z pomezí Valašska a Lašska. Časopis Slezského zemského muzea, série B, ročník 58, č. 2 2009, s. 190-192.
VOJTAL, P. - MÁLKOVÁ, K. Manýristický kabinet ze sbírek Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2009, s. 3-8.
VOJTAL, P. Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. Muzeolog, muzikolog a muzejník. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, ročník 47, č. 2, 2009, s. 52-53.
VOJTAL, P. Skromné umění. In: Slezské kořeny, Krnov 2012, s. 37-40.
VOJTAL, P. Život slezského sondelinga. In: Sborník bruntálského muzea 2012, s. 81-82.
VOJTAL, P. - NIESNER, T. Kateřina Košnovská-Járková. In: Sborník bruntálského muzea 2012, s. 89-91.
VOJTAL, P. - CEPEK, J. Neznámý bruntálský sborník. In: Sborník bruntálského muzea 2013, s. 83-99. 
VOJTAL, P. Promarněná příležitost. In: Sborník bruntálského muzea 2013, s. 115-118.
VOJTAL, P. - NIESNER, T. Jindřich Gola. In: Sborník bruntálského muzea 2013, s. 119-120.
VOJTAL, P. Oranžerie slezských zámků. In: Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjowania rezydencji arystokratycznych. Psczyna 2017, s. 169-181.
VOJTAL, P. Tempus edax rerum. K zániku historického areálu Červeného Dvora u Krnova. In: Sborník bruntálského muzea 2018/2019, s. 77-82.
VOJTAL, P. Igor Hornišer, Mezi orlem a orlicí. Bruntáslko 1914-1938. Recenze In: Časopis Slezského zemského muzea B, LXIX, 1, 2020, s. 76-79.
VOJTAL, P. Dvě lázeňské sklenice z Kladska. In: Sborník bruntálského muzea 2020, s. 23-25.
VOJTAL, P. Opera historica et conturbata. Recenze 3. svazků, Josef Cepek, BRUNTÁL městem a historií. In: Sborník bruntálského muzea 2020, s. 92-94.
VOJTAL, P. Igor Hornišer, Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále. Recenze In: Časopis Slezského zemského muzea B, LXIX, 2, 2020, s. 76-79.

Recenzované knihy

BENEŠ, J. Základy muzeologie. Opava 1997.
BLUCHA, V. Krnov, město mezi dvěma řekami. Krnov 2007. ČAPKA, V. - NIESNER, T. Hrad Sovinec. Bruntál 2007.
ČAPKA, V. - NIESNER, T. Bruntál - Proměny. Bruntál 2008.
BOŽENEK. K. Arnošt Rychlý a jeho bezručovské inspirace. Opava 2008.
SVOBODOVÁ, I. Lesnická sbírka Muzea v Bruntále. Bruntál 2009.
HANIČÁKOVÁ, M. – HANIČÁK, O. Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel. Arnošt Rychlý and Opava. A city and its music composer.  Opava 2017.


Výstavy – výběr /náměty, libreta, scénáře, realizace/

Pavel Herynek - šperky, Slezské muzeum v Opavě, 1986
Secesní plakát a užité umění, Západomoravské muzeum v Třebíči, 1986 Umělecký kovář Karl Bergmann, 
Slezské muzeum v Opavě, 1987 Vídeňský porcelán, Slezské muzeum v Opavě, 1988 Dámská galanterie, módní drobnosti a doplňky tří staletí, zámek Hradec nad Moravicí, 1988 Wiedeńska porcelana, Museum Górnośłąskie w Bytomiu, Polsko, 1989
Keramická tvorba severní Moravy a Slezska, Slezské zemské muzeum v Opavě, 1990 Kilo hlíny, Slezské zemské muzeum v Opavě, 1991
Slezský cín, Slezské zemské muzeum v Opavě, 1992 Keramika a porcelán 19. století, Muzeum v Bruntále, 1995
Hodiny ze sbírek Muzea v Bruntále, Muzeum v Bruntále, 1995-1996
Sklo 19. století, Muzeum v Bruntále, 1996 Cín, Muzeum v Bruntále, 1998
Galanterie – módní drobnosti a doplňky dvou staletí, Muzeum v Bruntále, 2000
Vzpomínky na Vídeň, Muzeum v Bruntále, 2001
Deset let Slezské univerzity v Opavě, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001 Slezsko ve vedutách 19. století, Muzeum v Bruntále, 2002
Nakladatelství W. Krommer a bruntálské noviny. Od nacionalismu k nacismu, Muzeum v Bruntále, 2004 (spoluautor s K. Hergethovou)


Expozice /náměty, libreta, scénáře, realizace/


Užité umění 19. a 20. století, podíl na expozicích Slezského muzea v Opavě, 1983-1988

Portrét 19. století, Muzeum v Bruntále, od roku 2000
Historický cín, hrad Sovinec, od roku 2001
Tereza Kronesová, Muzeum v Bruntále, od roku 2002 Expozice muzea ŽDB Bohumín, od roku 2004 (s L. Krausem)
Expozice Flemmichovy vily v Krnově, podíl na námětu, libretu a scénáři, od roku 2008Realizované projekty

Inovace studijního oboru B-7105 Historické vědy
Slezská univerzita v Opavě, projekt v rámci ESF, Vzděláním ke konkurenceschopnosti, CZ.1.07/2.2.00/15.0175. Hlavní manažer projektu a lektor Petr Vojtal, projekt realizován v letech 2011-2012, nyní ve fázi udržitelnosti.

Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace.
Projekt modulu Muzejnictví. Výuka e-learningem pro VŠB – TU Ostrava, Hornicko–geologická fakulta, CZ.04.1.03/3.2.15.2./0250. Řešitel Petr Vojtal, 2006-2007, od září realizace ve výuce 2007- 2008.

Analýza návštěvnické percepce stálých expozic Židovského muzea v Praze
Projekt analýzy návštěvnické percepce stálých expozic Židovského muzea v Praze, muzeologicko- sociologický výzkum. Řešitel Petr Vojtal, spoluřešitel Jana Žáčková. Příprava 2004, realizace výzkumu a závěrečná zpráva 2005.
Sbírkový katalog: Tereza Kronesová ze sbírek Muzea v Bruntále (2001) Projekt realizován z programu Phare.
Sbírkové katalogy Muzea v Bruntále: Porcelán, kamenina a fajáns v uměleckohistorických sbírkách Muzea v Bruntále; Cín v historických sbírkách Muzea v Bruntále (1997)
Projekty realizovány z grantové podpory Ministerstva kultury ČR.