Telefonní kontakty

01

+420 553 684 474

Místnost

01

MR-124

PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.

Email: marketa.tymonova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav archeologie

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav archeologie