doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

Pracoviště:

Ústav archeologie

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník externí

E-mail:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

„Středověké fortifikace“

Info:

Archeologický ústav AV ČR, Brno.