Telefonní kontakty

01

+420 553 684 478

02

+420 553 684 485

Místnost

01

MR-103

Mgr. Antonín Šimčík

Email: antonin.simcik@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav historických věd

asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav historických věd