Telefonní kontakty

01

+420 553 684 474

Místnost

prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Email: stanislav.stuchlik@fpf.slu.cz

Pracoviště