Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

G - Personální zabezpečení - přednášející
Název VŠ / součásti Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Název SP N7105 Historické vědy / Archeologie
Jméno a příjmení Peter Kováčik
Tituly Mgr., Ph.D
Rok narození 1972
typ vzt. nižší
rozsah 20 h. / týden
do kdy Na daný ak. rok
.
Další současní zaměstnavatelé
Zaměstnavatel ARCHAIA Olomouc, o.p.s.
typ prac. vztahu plný p.
rozsah 100%
.
Přednášky v předmětech
Aplikace informačních technologií v archeologické praxi 0/2 Aplikace informačních technologií v archeologické praxi II 0/2 Management záchranného archeologického výzkumu 0/2
.
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
1998 - absolutorium na Masarykově univerzitě (Archeologie - historie), 2001 - 2008 doktorandské studium archeologie, Masarykova univerzita; od roku 1997 - pracuje v občanském sdružení ARCHAIA, společnosti pro ochranu historického dědictví, jako archeolog (2000 - 2002 vedoucí brněnského pracoviště, 2002 - 2006 ředitel ARCHAIA Brno o.p.s., od 2007 ředitel ARCHAIA Olomouc, o.p.s.)
.
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Terénní teorie - cyklus prednášok a seminárov v letním semestru na Ústavu archeologie a muzeologie na FFMU v Brně, spoluprednášajíca Mgr. K. Šabatová. - 2007; Barock town house in Frývaldov, Studies in post-medieval archeology 2, Prague 2007, s. 335-342; Tvrz a město Jeseník ve středověku, Archaeologia historica 32/2007, Brno 2007, s. 239-268, (s P. Kouřilem - D. Prixem - M. Wihodou).
.
Působení v zahraničí
-
.
Habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti
Obor Archeologie, udělení vědecké hodnosti
řízení na VŠ Masarykova univerzita Brno
Rok udělení (PhD.) 2008
ohlasy publikací - mezinár. -
ohlasy publikací - tuzem. 11 (odhad)
.
.
Podpis přednášejícího datum
. .