Telefonní kontakty

01

+420 553 684 474

Místnost

PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

Email: jiri.juchelka@fpf.slu.cz

Pracoviště