Mgr. Jana Gryc

Vzdělání:

1995 - 2004 Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

(Katedra archeologie Jagellonské univerzity v Krakově)

 

Pracovní zkušenosti:

2001 - 2004 Muzeum Těšínska v Českém Těšíně (archeolog)

od 2005 Archeologický ústav AVČR Brno (archeolog)

od 2010 Ústav archeologie

 

Publikace samostatně:

2009 Zespół gotyckich płytek posadzkowych z Góry Zamkowej w Cieszynie, Archaeologia historica 34, 359-366.

2011 Znalezisko muszli pielgrzymiej z Góry Zamkowej w Cieszynie, Cieszyńskie

Studia Muzeálně (2010), 4, 57-66, Český Těšín.

 

Publikace spoluautorství:

Gryc J., Wyrwa A. M.

2010: Muszla pielgrzymia z Cieszyna - nowy ślad na mapie dróg do grobu św. Jakuba w Compostelli, Archaeologia historica, 35, 443-449.

 

Gryc J., Kouřil P.

2011 Der Burgwall in Chotěbuz-Podobora und seine Stellung in der Siedlungsstruktur des oberen Odergebietes, Studien zur Archäologie Europas, 14, 217-243. Bonn.