Telefonní kontakty

01

+420 553 684 473

Místnost

01

MR-124

Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D.

Email: andrea.horinkova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav archeologie

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav archeologie