Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D.


Vzdělání

2005 – 2010 Mgr. (obor Archeologie, studijní program Historické vědy na FPF Slezské univerzitě v Opavě; diplomová práce: „Drobné výzkumy a sběry na sídlištích hornoslezské lengyelské skupiny v okolí Opavy“, Opava 2010)

od 2010 (doktorandské studium archeologie na ÚA FPF Slezské univerzitě v Opavě; téma disertační práce: „Kultura s lineární keramikou v českém Slezsku“)

Praxe v oboru

2012 – 2014 Archaia Olomouc o.p.s. (archeolog)

od 2014 Ústav archeologie FPF SU v Opavě (organizačně – technický pracovník)

Publikace samostatně:

Papáková, Kateřina 2015: The settlement of the Funnel Beaker culture with Baden elements in Velké Hoštice (Opava District), In Zastawny, A. – Nowak, M.: The Baden Culture around the Western Carpathians, Via Archaeologica Spesial Edition, Kraków.

Publikace spoluautorství:

Janák, V. – Knápek, A. - Papáková, K. 2012: Záchranný a zjišťovací výzkum na sídlišti ve Studénce, okres Nový Jičín, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009 - 2010, Katowice, s. 15 - 23.

Janák, V. – Knápek, A. - Papáková, K. 2013: Sídliště ve Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně, Přehled výzkumů 52 - 1, Brno, s. 51 - 73.

Janák, V. – Knápek, A. - Papáková, K. 2013: Sídliště kultury s lineární keramikou ve Studénce, In: Cheben, I.  – Soják, M. (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2010. Zborník referátov z 29. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska. Vršatecké podhradie, s. 103 - 114.

Janák, V. - Kováčik, P. – Knápek, A. - Papáková, K. 2014: Neolitické sídliště v Pustějově, In Časopis Slezského Zemského muzea, série B, 63/2014, Opava, s. 101 – 118, ISSN 1211-3131, ISBN 978-80-86224-96-1.

Janák, V. - Kováčik, P. – Knápek, A. - Papáková, K. – Rataj, P. 2014: Zjišťovací výzkum na neolitické lokalitě v Pustějově. In Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011 – 2012, Katowice, 37 – 47, ISBN 978 83-939-745-1-1.

Janák, V. – Papáková, K. – Kováčik, P. – Hořínková, A. – Rataj, P. 2015: Mapová predikce neolitického osídlení v Oderské bráně, in: Hořínková, A. – Kováčik, P – Stuchlík, S. (ed.): Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, sborník z mezinárodní konference „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“, Opava, s. 247-277.

Janák, V. – Papáková, K. – Přichystal, A. – Kováčik, P. – Rataj, P. – Hořínková, A.: Unikátní mikroregion kultury s lineární keramikou v okolí Studénky a jeho úloha v distribuci silicitů krakovsko – čenstochovské jury, In Památky Archeologické, Praha: Archeologický ústav AV ČR, v . v. i., ISSN 0031-0506, v tisku.

Postery:

V. Janák - K. Papáková - P. Rataj: „Na trase krakovského silicitu Oderskou branou. Výzkum mikroregionu kultury s lineární keramikou ze závěru 6. tisíciletí př. n. l. na levém břehu Odry."

V. Janák - P. Kováčik - A. Hořínková - P. Rataj - J. Boček - A. Knápek: „Archaeological research of the Odra ´s Gate I.“

Konference:

Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Vršatecké podhradie 27. – 30. 9. 2010, referát: „Zjišťovací výzkum ve Studénce“ – spoluautoři: V. Janák, A. Knápek

25. - 28. 5. 2011 Pokrzywna (PL) - Śląnskie spotkanie archeologiczne, referát: „Sídliště kultury s lineární keramikou ve Studénce“ – spolu s V. Janákem a A. Knápkem

XXX. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu, Mikulov (ČR) – 2011, referát: „Průzkum neolitického/eneolitického osídlení Oderské brány“, spoluautoři: V. Janák, A. Knápek

5th International petroarchaeological workshop, Brno (ČR) - 24. 11. 2011, referát: „Lithic raw materials of polished artefacts of the Silesia Lengyel group/Kamenné suroviny broušených artefaktů hornoslezské lengyelské skupiny,“ spoluautoři: V. Janák, A. Přichystal

XXXI. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Dobřany u Plzně - 24. – 27. 9. 2012, referát: „Zjišťovací výzkum na sídlišti kultury s lineární keramikou v Pustějově, okr. Nový Jičín.“, spoluautoři: V. Janák, A. Knápek

Międzynarodowa Konferencja – XVIII. Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności, Instytut Archeologii  Uniwersytetu Wroclawskiego, 15. -18. 5.  2013 - Kamień Śląski (PL), referát: „Sondy a sběry na neolitickém sídlišti v Pustějově v letech 2011 – 2012, okres Nový – Jičín“, spoluautor: V. Janák.

Konference - Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2012, 24. - 25. 4. 2013 – Brno, referát: "Systematické archeologické výzkumy na levobřeží Odry," spoluautor: A. Knápek

XXXI. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Archeologický ústav SAV Nitra, 23. – 26. 9. 2013 – Rimavská Sobota (SR), referát: „Pokračování zjišťovacího výzkumu v Pustějově,“ spoluautoři: V. Janák

CAA 2014: Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Art history and Archaeology Departments university Paris, 22. – 25. 4. 2014 – Paříž (Fr), poster: „Archaeological research of the Odra ´s Gate I.“,  spoluautoři: V. Janák, P. Kováčik, A. Hořínková, P. Rataj, J. Boček, A. Knápek

International conference “Neolithic Cultural Phenomena in the Upper Tisa Basin”, ENPI Cross-border Cooperation Programme,  Satu Mare – Rumunsko, 10. - 13. 7. 2014, referát: "Beyond the Moravian Gate. First farmer communities of the upper Oder River and their Transcarpathian relations", autoři: V. Janák - M. Furmanek (Pl)- K. Papáková

European Association of the Archeaologist 20th. Annual Meeting, European Association of the Archeaologist, Instanbul – Turecko, 10. - 14. 9. 2014, referát: "Principles of Settlement of Odra – Gate,“ autoři: V. Janák - P. Kováčik

International Symposium - „Centenary of Jaroslav Palliardi´s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology“ and XXXIII. konference o neolitu a eneolitu našich zemí, Katedra Archeologie FF Univerity Hradec Králové, Moravské Budějovice – ČR, 15. - 18. 9. 2014, referát:  "Grabungen in Pustějov – „Dolní role“ und die neolithische Besiedlung in der Umgebung von Studénka," spoluautor: V. Janák

Mezinárodní konference - ,,Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT'', Opava, 14. – 16. 10. 2014, referát: „Výzkum krajiny Oderské brány,“ spoluautoři: V. Janák – Kováčik, P. – A. Hořínková – Rataj, P. – Boček, J.

Popularizace a přednášky pro veřejnost:

1. 6. 2012, Muzeum Oderska, název: „Nejstarší osídlení v Oderské bráně; Mladší a pozdní doba kamenná v Oderské bráně.“

19. 10. 2013 – Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu, název: „Nové poznatky o transportu silicitů krakovsko - čenstochovské jury na Moravu. Mikroregion kultury s lineární keramikou v Oderské bráně.“, spoluautoři: V. Janák, P. Rataj

20. 2. 2014 – Muzeum Novojičínska, název: „Tržiště krakovské kamenné suroviny v okolí Studénky na konci 6. tisíciletí př. n. l.“, spoluautoři: V. Janák, P. Rataj

6. 3. 2014 – Obecní dům v Pustějově, název: „Pravěké osídlení v Pustějově“, spoluautoři: A. Hořínková, P. Rataj

26. 1. 2015 – Městská knihovna ve Studénce, název: „Výsledky výzkumů pravěkých sídlišť ve Studénce a v Pustějově,“ spoluautoři: A. Hořínková, P. Rataj

Studentské Grantové Soutěže:

Aktivní účast na projektu SGS/9/2010 -  „Archeologický průzkum a výzkum západní části Oderské brány“

Aktivní účast na projektu SGS SU č. 21/2012  - „ Archeologický výzkum neolitického sídliště na katastru Pustějova“

Aktivní účast na projektu SGS SU č. 20/2013 - „Pokračování archeologického výzkumu levobřeží Odry“

Aktivní účast na projektu SGS SU č. 15/2014 - „Pustějov – Dolní role – redistribuční sídliště kultury s LnK v Oderské bráně“