Telefonní kontakty

01

+420 553 684 481

Místnost

doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Email: milos.zapletal@physics.slu.cz

Zaměření / Vyučovací profil:

  • dokumentace muzejních objektů a sbírkových fondů a jejich počítačové zpracování,
  • ochrana životního prostředí
  • Informatika pro archeology

Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

docent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky