doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. - Publikace


 

Vybrané publikované práce:

Vědecké monografie:

 • Atmosférická depozice acidifikačních činitelů na území České republiky. (Doktorandská dizertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava), Slezská univerzita v Opavě, Opava 1997, 161 s.
 • Atmosférická depozice síry a dusíku na území České republiky. Ekotoxa, Opava 1997. 63 s.

Učební texty pro vysoké školy:

 • Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy. Slezská univerzita v Opavě, Opava 1992, 170 s.
 • Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250. Opava 2007, 56 s.

Stati v zahraničních vědeckých monografiích:

 • Erisman, J.W., Fern, M., Fowler, D., Granat, L., Hultberg, H., Kesselmeier, J., Koble, R., Lovett, G., Moldan, F., Padro, J., Runge, E., Simmons, C., Slanina, S., Zapletal, M.: Dry deposition of sulphur dioxide. Working group report. In: Models and Methods for the Quantification of atmospheric input to ecosystem (edited by Lovblad, Erisman and Fowler). An international workshop on the deposition of acidifying substances in Goteborg 3 - 6 November 1992.The Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1993, s. 13-15.
 • Fowler, D., Granat, L., Koble, R., Lovett, G., Moldan, F., Simmons, C., Slanina, S., Zapletal, M.: Wet, Cloud Water and Fog Deposition. Working group report. In: Models and Methods for the Quantification of atmospheric input to ecosystem (edited by Lovblad, Erisman and Fowler). An international workshop on the deposition of acidifying substances in Goteborg 3 - 6 November 1992.The Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1993, s. 9-12.
 • Zapletal, M.: Use of geographical information systems for spatial modelling of the sulphur dioxide gas deposition on the territory of the Czech Republic. In: Proceedings of Fifth European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems EGIS/MARI '94, Paris, France 1994 (edited by Harts, Ottens, Scholten). Egis Foundation, Utrecht/Amsterdam 1994, s. 233-242.
 • Zapletal, M.: Gas deposition of sulphur dioxide on the territory of the Czech Republic in 1991. In: Acid Rain Research: Do we have enough answers?, Studies in Environmental Science 64 (edited by Heij and Erisman). Elsevier Science BV, Amsterdam 1995, s. 459-462.
 • Zapletal, M.: Gas deposition of nitrogen oxides on the territory of the Czech Republic in 1994. In: Atmospheric Ammonia: Emission, Deposition and Environmental Impacts. Poster Proceedings. Poster papers and abstracts from the International Conference on Atmospheric Ammonia. Culham, Oxford 2-4 October 1995 (edited by Sutton, Dollard and Fowler). Institute of Terrestrial Ecology, Midlothian 1996, s.104-108.
 • Zapletal, M.: Atmospheric deposition of nitrogen compounds in the Czech Republic. In: Proceedings of the First International Nitrogen Conference 1998, 23-27 March 1998, Noordwijkerhout, The Netherlands (edited by Hoek, Erisman, Smeulders, Wisniewski J.R., Wisniewski, J.), Elsevier Science, Oxford 1998, s. 305-311.
 • Skořepová, I., Roušarová, Š., Beneš, S., Withers, R., Pařízek, I., Pačes, T., Zapletal, M., Kopecký, M.: Czech Republic. In: Posch, M., de Smet, P.A.M., Hettelingh, J.-P., Downing, R.J., eds.: Modelling and mapping of critical thresholds in Europe. Status Report 2001, Coordination Centre for Effects, RIVM Report No. 259101010,  Bilthoven 2001, s. 125-128.
 • Zapletal, M.: Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur compounds in the Czech Republic. In: Galloway, J., Cowling, E., Erisman, J.W., Wisniewski, J., Jordan, C., eds.: Optimizing Nitrogen Management in Food and Energy Production and Environmental Protection. Contributed Papers from the 2nd International Nitrogen Conference, 14 –18 October 2001, Potomac, Maryland, USA, 2002, Lisie, Abingdon, Exton, Tokyo, 2002, s. 294-303.
 • Skořepová, I., Roušarová, Š., Beneš, S., Withers, R., Pařízek, I., Pačes, T., Zapletal, M., Kopecký, M.: National Focal Center Reports: Czech Republic. In: Hettelingh, J.-P., Slootweg, J., Posch, M., Dutchak, S., Ilyin, I.: Preliminary modelling and mapping of critical loads for cadmium and lead in Europe. Working Group on Effects of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, RIVM Report No. 259101011/2002,  Bilthoven 2002, s. 76-80.
 • Skořepová, I., Roušarová, Š., Withers, Skořepa, J., Fiala, J., Livorová, H., Pokorný, P., Zapletal, M.: National Focal Center Reports: Czech Republic. In: Posch, M., Hettelingh, J.-P., Slootweg, J. and Downing, R.J., (eds.): Modelling and Mapping of Critical Thresholds in Europe. CCE Status Report 2003, ICP M&M Coordination Center for Effects, RIVM Report No. 259101013,  Bilthoven, 2003, s. 62-67.
 • Pačes T., Sáňka M., Kadlubiec R., Zapletal M., Chroust P.: Critical loads, exceedance, temporal trends and critical times of heavy metals in soils of the Czech Republic. Proceeedings of  the Expert Meeting on Critical Limits for Heavy Metals and Methods for their Application, 2-4 December 2002, Umweltbundesamt, Berlin, 2003, s. 166 – 170.
 • Skořepová I., Beneš S. Pařízek I., Pokorný P., Zapletal M.: National Focal Centre Reports: Czech Republic. In: Posch M., Slootweg J. and Hettelingh J.P., (eds.): European  Critical loads and Dynamic Modelling: CCE Status Report 2005, ICP M&M Coordination Centre for Effects, Netherlands Environmental Assessment Agency Report 259101016, Bilthoven, 2005, s. 100-104.
 • Zapletal M., Chroust P.: Spatial distribution of ammonia emissions on the territory of the Czech Republic. In: Aneja V.P., Schlesinger W. H., Knighton R., Jennings G., Niyogi D., Gilliam W., Duke C.S (eds.): Workshop on Agricultural Air Quality, State of the Science, June 5 – 8, 2006, Potomac, USA, Washington DC, s. 1258 – 1262.
 • Zapletal, M., Chroust, P.: Ozone Deposition to a Coniferous and Deciduous Forest in the Czech Republic. In: Brimblecombe, P., Hara, H., Houle, D., Novak, M. (Eds.), Acid Rain – Deposition to Recovery, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2007.

Stati v domácích vědeckých monografiích:

 • Seják, J., Cudlín, P., Pokorný, J., Zapletal, M. a kol. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem 2010. 197 s. ISBN 978-80-7414-235-2.

Vědecké práce v zahraničních vědeckých časopisech a sbornících:

 • Zapletal, M.(1998): Atmospheric deposition of nitrogen compounds in the Czech Republic. Environmental Pollution 29 (1998), č. 102,  305-311.
 • Zapletal M.(2001): Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur compounds in the Czech Republic. The Scientific World (2001) 1 (S2), 294-303.
 • Zapletal, M.(2001): Development of atmospheric deposition of sulphur and nitrogen compounds in forest ecosystems in the Czech Republic. In: Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems. Proceedings of International Scientific Conference. Poĺana, 22. – 25.10.2001 (edited by Minďáš). Department of Forest Environment, Forest Research Institute, Zvolen 2001. 10 s. Publikace na CD nosiči.
 • Zapletal, M. (2001): Development of atmospheric deposition of sulphur and nitrogen compounds in forest ecosystems in the Czech Republic. In: Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems.Conference Abstracts Proceedings of International Scientific Conference. Poĺana, 22. – 25.10.2001 (edited by Minďáš). Department of Forest Environment, Forest Research Institute, Zvolen 2001, s. 66.
 • Zapletal, M.(2003): The relationship between defoliation and deposition in the Czech Republic, National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven 2003, RIVM/CCE Viewer, www.rivm.nl/cce.
 • Zapletal M., Chroust P., Kuňák D.(2003): The Relationship Between Defoliation Of Norway spruce and Atmospheric Deposition of Sulphur and Nitrogen Compounds in Hrubý Jeseník Mountains (The Czech Republic). Ecology 22 (2003), 337 - 347.
 • Zapletal M., Kuňák D., Chroust P.(2004): Wet, throughfall, fog and cloud water deposition of sulphur and nitrogen in Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic). The Third International Conference on Fog, Fog Collection and Dew. Cape Town, South Africa, 11 – 15 October 2004, s. 238.
 • Zapletal, M.(2004): Atmospheric deposition of sulphur and nitrogen in relation to critical loads of acidity and nitrogen in the Czech Republic. In: Kulhavý (eds.): International Conference: Restoration of Forest Soils in Polluted Areas, Prague, 26 – 28 May, 2004,  Czech Republic. Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Brno, 2004, s. 39.
 • Zapletal M., Chroust P.(2004): Mapping of atmospheric deposition of nitrogen and sulphur in relation to critical loads of nitrogen and acidity in the Czech Republic. The Third International Nitrogen Conference. Nanjing, China, 12-16 October 2004. Programme and Abstracts, s. 270.
 • Zapletal, M., Chroust, P.(2005): Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic. In: Hůnová, Ostatnická, Dostálová, Navrátil (eds.):Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, June 12 – 17, 2005. Conference Abstracts. Czech Hydrometeorological Institute, Prague, 2005. s. 208.
 • Zapletal, M., Chroust, P.(2005): Modelling the spatial distribution of ammonia emissions on the territory of the Czech Republic. In: Hůnová, Ostatnická, Dostálová, Navrátil (eds.):Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, June 12 – 17, 2005. Conference Abstracts. Czech Hydrometeorological Institute, Prague, 2005. s. 37.
 • Zapletal M., Chroust P., Kuňák D.(2005): Atmospheric deposition of nitrogen in relation to empirical critical loads of nitrogen in the Czech Republic. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, June 12 – 17, 2005. Conference Abstracts, s. 146.
 • Zapletal, M. (2006): Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur in relation to critical loads of nitrogen and acidity in the Czech Republic. Journal of Forest Sci. 52, 2006, 92-100.
 • Zapletal, M., Chroust, P. (2007): Modelling Stomatal Ozone Flux and Deposition to Coniferous and Deciduous Forest in the Czech Republic. Acta Facultatis Ecologiae (2007) 16: Suppl. 1, 163 – 171.
 • Zapletal, M., Chroust, P. (2007): Ozone Deposition to a Coniferous and Deciduous Forest in the Czech Republic. Water, Air, & Soil Pollution: Focus (2007) 7:187-200, DOI 10.2007/s11267-006-9079-5.
 • Zapletal, M., Kuňák, D., Chroust, P. (2007): Chemical Characterization of Rain and Fog Water in the Cervenohorské Sedlo (Hruby Jesenik Mountains, Czech Republic). Water, Air, & Soil Pollution (2007) 186:85-96, DOI 10.2007/s111270-007-946-0.
 • Zapletal, M., Chroust, P. Večeřa, Z., Mikuška, P., Šrámek, V., Novotný, R., Cudlín, P., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K., Marek, M., Hůnová, I. (2009): Modelování a měření depozičního a stomatálního toku ozonu v lokalitě Bílý Kříž, Švýcárna a Želivka. In: Pavlendová, H. (eds.): Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej republika. 26.-27.3.2009. Sborník abstraktov. Národné lesnické centrum – Lesnický výskumný ústav. Zvolen, 2009, s. 41-44. ISBN 978-80-8093-078-3.
 • Zapletal, M., Chroust, P. Večeřa, Z., Mikuška, R., Cudlín, P., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K. (2009): Modelling of stomatal conductance and ozone deposition flux of Norway spruce using deposition model. Meteorologický časopis (2009) 12, 75-81. ISSN 1335-339X.
 • Zapletal, M., Cudlín, P., Chroust, P., Urban, O., Pokorný, R., Edwards-Jonášová, M., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, T., Večeřa, Z.,  Mikuška, P.,  Paoletti, E. (2011): Ozone flux over a Norway spruce forest and correlation with Net Ecosystem Production. Environmental Pollution 159 (2011), 1024-1034. ISSN 0269-7491. Impakt faktor: 3.426, 5-letý impakt faktor: 3.904.
 • Zapletal, M. Kotlík, B. (2011): Modelování depozičních toků částic a kvantifikace záchytu částic vegetací v urbanizované oblasti. In: Proceedings of the International Conference Air Protection 2011. 23. – 25. November 2011. Vysoké Tatry- Štrbské Pleso: Kongres Studio s.r.o., 2011, s. 86 – 89. ISBN 978-80-89565-01-6.
 • Hůnová, I., Horálek, J., Schreiberová, M., Zapletal, M. (2012): Ambient Ozone Exposure in Czech Forests: A GIS-Based Approach to Spatial Distribution Assessment. The ScientificWorld Journal. Volume 2012, Article ID 123760, 10 pages, doi:10.1100/2012/123760.  Impact factor: 1,66
 • Zapletal, M., Pretel, J., Chroust, P., Cudlín, P., Edwards-Jonášová, M., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Hůnová, I. (2012): The influence of climate change on stomatal ozone flux to a mountain Norway spruce forest. Environmental Pollution 169 (2012) 267-273. ISSN 0269-7491. Impact factor: 3,746
 • Zapletal, M. (2012): Ecomuseum as a tool for preservation of traditional ecological knowledge and practices for sustainable development of landscape. In: Ecomuseum 2012. Proceedings of the 1st International Conference on Ecomuseums, Community Museums and Living Communities (Lira, S., Davis, P. et al. (Eds.)). Green Lines Institute for Sustainable Development. Barcelos, 2012, Portugal. s. 403-413. ISBN 978-989-98013-1-8.

Vědecké práce v domácích vědeckých časopisech a sbornících:

 • Zapletal,M.: Modelování imisní zátěže oxidu siřičitého v prostoru Severní Moravy a Slezska a její grafická interpretace formou grafických výstupů z počítače. In: Modelovanie biologických systémov, Zborník ČSAZ X.letnej školy biometriky. VÚŽV, Nitra 1992, s. 66-70.
 • Zapletal, M.: Plynné depozice oxidů dusíku. In: Životní prostředí České republiky. Český ekologický ústav, Praha 1995, s. 101 - 103.
 • Zapletal, M.: Gas deposition of sulphur dioxide on the territory of the Czech Republic in 1991. In: Program a sborník konference OVZDUŠÍ '95, Milovy, Devět skal, 26.- 29.3. 1995 (edited by Vančura and Mátlová). TOCOEN s.r.o., Brno 1995, s. 73-75.
 • Zapletal, M.: Gas deposition of nitrogen oxides on the territory of the Czech Republic in 1994. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Series C, 2, 1995, s.181-185.
 • Zapletal, M., Čejková, G., Vrubel, J.: Vliv imisí a atmosférické depozice okyselujících látek v ovzduší na lesní porosty. In: Zpráva o stavu lesního hospodářství České republiky (zpracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem). Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1997, s. 75 - 84,
 • Zapletal, M.: Atmosférická depozice síry a dusíku s ohledem na acidifikaci prostředí v České republice. In: Program a sborník konference Ovzduší '97, Luhačovice, 23.-26.3.1997 (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno 1997, s. 101-105.
 • Zapletal, M.: Atmosférická depozice acidifikačních činitelů na území České republiky. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Series C, 3, 1997, s. 212-232.
 • Zapletal, M.: Atmosférická depozice acidifikačních činitelů na území České republiky. Ochrana ovzduší, roč. 9 (1997), č. 2, s. 12-20.
 • Zapletal, M.: Modelování prostorové distribuce expozičního indexu (AOT40) pro ozon na území České republiky. In: Zborník príspevkov, III. konferencia Ovzdušie ´98, 19. - 21. Máj 1998, Tatranská Lomnica, (editor Drobná, Kočan, Jursa). Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 1998, s. 226-228.
 • Zapletal, M.: Návrh depozičních limitů síry a dusíku na základě kritických zátěží síry a dusíku. In: Zborník príspevkov, III. konferencia Ovzdušie ´98, 19. - 21. Máj 1998, Tatranská Lomnica, (editor Drobná, Kočan, Jursa). Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 1998, s. 229-232.
 • Zapletal, M.: Vztah mezi imisními koncentracemi a depozičním tokem přízemního ozonu do lesní vegetace. Ochrana ovzduší, roč. 11(1999), č. 3, s. 4 - 8.
 • Zapletal, M.: Vztah mezi imisními koncentracemi a depozicí přízemního ozonu nad lesním ekosystémem. In: Program a sborník konference Ovzduší '99, Brno, 7.-10. 2. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999, s. 95-99.
 • Zapletal, M.: Hodnocení expozičního indexu AOT40 pro lesní ekosystém v oblasti Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník). In: Program a sborník konference Ovzduší '99, Brno, 7.-10. 2. 1999 (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999, s. 172-175.
 • Zapletal, M.: Vztah mezi imisními koncentracemi a depozicí přízemního ozonu nad lesním ekosystémem. In: Sborník - Průmyslové technologie a životní prostředí, 1. Celostátní konference se zahraniční účasti, 5. - 6. Května 1999 (editor Bartusek). Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava 1999, s. 107 - 112.
 • Zapletal, M.: Návrh metodologie mapování zátěže znečištěným ovzduším na materiály kulturních a historických památek a vybraných muzejních sbírkových předmětů na území České republiky. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Series C, 4, 1999, s. 141-146.
 • Zapletal, M.: Hodnocení České republiky v oblasti kritických zátěží síry a dusíku z hlediska zavádění protokolů k CLRTAP. In: Sborník - Průmyslové technologie a životní prostředí, 2. Celostátní konference se zahraniční účasti, 11. - 12. května 2000 (editor Bartusek). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2000, s. 22 - 29.
 • Zapletal, M., Skořepová, I.: Vývoj atmosférické depozice síry a dusíku s ohledem na kritické zátěže síry a dusíku v České republice v letech 1994 a 1998. Ochrana ovzduší, roč. 13(2001), č. 4, s. 1 - 9.
 • Zapletal, M., Skořepová, I.: Atmosférická depozice a překročení kritických zátěží dusíku a síry v České republice. In: Program a sborník konference Ovzduší '2001, Brno, 14.-16. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno 2001, s. 132 - 142.
 • Zapletal, M.: Imisní koncentrace a atmosférická depozice vybraných látek znečišťujících ovzduší na monitorovací stanici Červenohorské sedlo (Hrubý jeseník). In: Sborník - Průmyslové technologie a životní prostředí, 3. Celostátní konference se zahraniční účasti, 10. května 2001 (editor Bartusek). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2001, s. 17 - 26.
 • Zapletal, M., Kuňák, D., Chroust, P.:Vertikální a horizontální mokrá depozice síry a dusíku v lokalitě Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník). Ochrana ovzduší, roč. 15 (2003), č. 1, s. 2-5.
 • Zapletal, M., Chroust, P.: Hodnocení atmosférické depozice acidifikačních činitelů v České republice v letech 1991 až 2000 s ohledem na kritické zátěže dle metodologie EHK OSN. Ochrana ovzduší, roč. 15 (2003), č. 3, s. 16-22.
 • Zapletal, M., Chroust, P.: Vývoj atmosférické depozice síry a dusíku v České republice v letech 1991 až 2000 s ohledem na kritické zátěže síry a dusíku. In: Program a sborník konference Ovzduší '2003, Brno, 5. – 7. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2003, s. 60-70.
 • Zapletal, M., Chroust, P., Kuňák, D.: Vztah mezi poškozením jehličnatých porostů (Picea abies) a atmosférickou depozicí sloučenin síry a dusíku v Hrubém Jeseníku. In: Program a sborník konference Ovzduší '2003, Brno, 5. – 7. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2003, s. 147 - 157.
 • Zapletal, M., Kuňák, D., Chroust, P., Pacl, A.: Hydrochemická bilance látkových toků v lokalitě Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník). In: Program a sborník konference Ovzduší '2003, Brno, 5. – 7. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2003, s. 158 – 168.
 • Zapletal, M., Kuňák, D., Chroust, P.:Vertikální a horizontální mokrá depozice síry a dusíku v lokalitě Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník). In: Program a sborník konference Ovzduší '2003, Brno, 5. – 7. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2003, s. 245 – 252.
 • Sáňka, M., Pačes, T., Zapletal, M., Kadlubiec, R., Chroust, P.: Kritické zátěže rizikových prvků a časové trendy pro jejich překročení na území České republiky. In: Program a sborník konference Ovzduší '2003, Brno, 5. – 7. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2003, s. 228 - 232.
 • Zapletal, M.: Aplikace moderních přístupů k ochraně přírodního dědictví (ochrana lesního ekosystému v oblasti Hrubý Jeseník). Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2003, č. 6, s. 66 – 80.
 • Zapletal, M., Chroust, P.: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku na území České republiky. Ochrana ovzduší, roč. 16 (2004), č. 3, s. 19-26.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Vztah mezi atmosférickou depozicí síry a dusíku a poškozením jehličnatých porostů (Picea abies). Ochrana ovzduší, roč. 17 (2005), č. 3, s. 1-5.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Prostorová distribuce emisí amoniaku na území České republiky v roce 2002. In: Program a sborník konference Ovzduší 2005, Brno, 9. – 11. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2005, s. 87-95.
 • Skybová, M., Sýkorová, P., Zapletal, M., Chroust, P., Kadlubiec, R., Holoubek, I., Kohoutek, J., Brechler, J., Leníček,J., Sekyra, M., Bílek, J., Doškářová, Š, Balasová, R.: Transformace látek znečišťujících ovzduší. In: Program a sborník konference Ovzduší 2005, Brno, 9. – 11. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2005, s. 46-49.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Nelineární vztah mezi emisemi oxidu siřičitého a mokrou a suchou depozicí síry ve vybraných oblastech České republiky. In: Program a sborník konference Ovzduší 2005, Brno, 9. – 11. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2005, s. 100-108.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Vztah mezi atmosférickou depozicí síry a dusíku a poškozením jehličnatých porostů (Picea abies). In: Program a sborník konference Ovzduší 2005, Brno, 9. – 11. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2005, s. 300-309.
 • Pekárek, J., Zapletal, M.: Vyhodnocení vývoje depozice síry a dusíku v letech 1994 – 2003 v České republice. In: Program a sborník konference Ovzduší 2005, Brno, 9. – 11. 5. (editor Holoubková). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2005, s. 109-111.
 • Zapletal, M., Chroust, P.: Hodnocení účinků látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy dle metodologie EHK OSN. In: Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe, Sborník konference, Beroun 8. – 10. 11. (editor Pecinová). Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Chrudim, 2005, s. 95-98.
 • Zapletal, M., Chroust, P.: Prostorová distribuce emisí amoniaku na území České republiky. In: Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe, Sborník konference, Beroun 8. – 10. 11. (editor Pecinová). Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Chrudim, 2005, s. 104-107.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat na území České republiky. Ochrana ovzduší ve státní správě II. Příloha časopisu Ochrana ovzduší, Ochrana ovzduší, roč. 18 (2006) s. 50-51.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku na území České republiky a hodnocení dosažitelnosti emisních stropů.  In: Sborník Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší, Pardubice, 24.- 25.10.2006, Český hydrometeorologický ústav Praha, Pardubice, 2006, s. 8 – 20.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Depoziční tok ozonu do lesních ekosystémů na území České  republiky. Ochrana ovzduší, roč. 20 (39) (2007), č. 3, s. 20-28.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Depoziční tok ozonu do lesních ekosystémů na území České  republiky. In: Program a sborník konference Ovzduší 2007, Brno, 23-25.4.2007 (editor Smutná, M., Kostrhounová, R.). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2007, s. 136-141.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Aktualizace a vyhodnocení prostorové distribuce emisí amoniaku na území ČR.  In: Program a sborník konference Ovzduší 2007, Brno, 23-25.4.2007 (editor Smutná, M., Kostrhounová, R.). Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2007, s. 278-283.
 • Zapletal, M, Chroust, P.: Hodnocení efektivity snižování emisí amoniaku, přístupy a zkušenosti u nás a v zahraničí. In: Sborník konference: Ochrana ovzduší ve státní správě III. Teorie a praxe. 13-15.11.2007. Vodní zdroje EKOMONITOR. Brno. s. 71-78.
 • Krpeš, V., Zapletal, M. (2008): Poškození smrkových porostů ve vyšších polohách Moravskoslezských  Beskyd. In: Bláha, L. (eds.): Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. Sborník příspěvků. Česká zemědělská univerzita v Praze. Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha – Ruzyně, p. 123-126. ISBN 978-80-87011-18-8.
 • Zapletal, M., Chroust, P. Večeřa, Z., Mikuška, R., Cudlín, P., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K.,  Marek, M., Hůnová, I. ,Černikovský, L., Medlen, A. (2009): Porovnání gradientového měření a modelování depozičního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitě Bílý Kříź (Moravskoslezské Beskydy). In: Kostrhounová, R.. (eds.): Program a sborník konference Ovzduší 2009, Brno, 26. – 29. 4. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2009, s. 125-130. ISBN 978-80-210-4829-4.
 • Zapletal, M., Pretel, J., Hůnová, I. (2010): Vliv klimatických změn na stomatální tok ozonu do lesních ekosystémů. Meteorologické Zprávy 2010, roč. 63, č.5, s. 181-186. ISSN 0026-1173.
 • Zapletal, M. Kotlík, B. (2011): Modelling of deposition velocities and deposition fluxes of particles for different categories of surfaces in urbanized area. In: Proceedings of  the International Conference Pollution and Environment - Treatment of Air. 17.-20.5.2011. Prague: Odour, Ltd., 2011. 6 s. ISBN 978-80-02-02293-0.
 • Zapletal, M., Cudlín, P., Chroust, P., Urban, O., Pokorný, R., Edwards-Jonášová, M., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K., Večeřa, Z.,  Mikuška, P., Skácel, F. (2011): Depoziční tok ozonu nad smrkovým porostem a jeho korelace s čistou ekosystémovou produkcí. In: Růžičková, P. (eds.): Program a sborník konference Ovzduší 2011, Brno, 4. – 6. 4. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, s. 139 – 144. ISBN 978-80-210-5450-9.
 • Zapletal, M. Kotlík, B. (2012): Modelování depozičních toků částic a kvantifikace záchytu částic různými povrchy v urbanizované oblasti. Meteorologické Zprávy 2012, roč. 65, č.1, s. 23-29. ISSN 0026-1173.

Referáty a postery na domácích vědeckých konferencích:

 • 8. - 12. 6. 1992, Modelovanie biologických systémov - X. letná škola biometriky, Ráčkova dolina, VÚŽV, Nitra, Referát: Modelování imisní zátěže oxidu siřičitého v prostoru Severní Moravy a Slezska a její grafická interpretace formou grafických výstupů z počítače.
 • 26.- 29.3. 1995, Konference OVZDUŠÍ '95, Milovy, Devět skal, Masarykova univerzita v Brně, Referát: Gas deposition of sulphur dioxide on the territory of the Czech Republic in 1991.
 • 23. - 26. 3. 1997, Konference Ovzduší '97, Luhačovice, Masarykova univerzita v Brně, Referát: Atmosférická depozice síry a dusíku s ohledem na acidifikaci prostředí v České republice.
 • 19. - 21. 5. 1998, III. konferencia Ovzdušie ´98, Tatranská Lomnica, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Referát: - Modelování prostorové distribuce expozičního indexu (AOT40) pro ozon na území České republiky, s. 226-228. Návrh depozičních limitů síry a dusíku na základě kritických zátěží síry a dusíku.
 • 7.- 10. 2. 1998, Konference Ovzduší '98, Brno, Masarykova univerzita v Brně, Referát: - Vztah mezi imisními koncentracemi a depozicí přízemního ozonu nad lesním ekosystémem. s. 95-99. Hodnocení expozičního indexu AOT40 pro lesní ekosystém v oblasti Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník).
 • 5. - 6. 5. 1999, Průmyslové technologie a životní prostředí, 1. Celostátní konference se zahraniční účasti, Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Referát: Vztah mezi imisními koncentracemi a depozicí přízemního ozonu nad lesním ekosystémem.
 • 11. - 12. 5. 2000, Průmyslové technologie a životní prostředí, 2. Celostátní konference se zahraniční účasti, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Referát: Hodnocení České republiky v oblasti kritických zátěží síry a dusíku z hlediska zavádění protokolů k CLRTAP. In: Sborník - Průmyslové technologie a životní prostředí, 2. Celostátní konference se zahraniční účasti.
 • 10.5. 2001, Celostátní konference se zahraniční účasti: Průmyslové technologie a životní prostředí, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava. Referát: Imisní koncentrace a atmosférická depozice vybraných látek znečišťujících ovzduší na monitorovací stanici Červenohorské sedlo (Hrubý jeseník). In: Sborník - Průmyslové technologie a životní prostředí, 3. Celostátní konference se zahraniční účasti, 10. května 2001.
 • 14.-16. 5. 2001, Celostátní konference se zahraniční účasti Ovzduší '2001, Brno, Masarykova univerzita v Brně. Referát: Atmosférická depozice a překročení kritických zátěží dusíku a síry v České republice. In: Program a sborník konference Ovzduší '2001, Brno, 14.-16. 5.  Poster: Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur and exceedance of critical loads of nitrogen and sulphur in the Czech Republic.
 • 7. - 18.5. 2001, Odborný seminář Sbírkové předměty v muzeích v přírodě. Valašské muzeum v přírodě. 1. Rožnov pod Radhoštěm. Referát: Moderní přístupy k ochraně přírodního dědictví. In: Sbírkové předměty v muzeích v přírodě. Valašské muzeum v přírodě.  Publikace na CDROM nosiči.
 • 5. - 7. 5.2003, Konference Ovzduší '2003, Brno, 5. – 7. 5.2003, Referát: 1. Vývoj atmosférické depozice síry a dusíku v České republice v letech 1991 až 2000 s ohledem na kritické zátěže síry a dusíku. 2. Vztah mezi poškozením jehličnatých porostů (Picea abies) a atmosférickou depozicí sloučenin síry a dusíku v Hrubém Jeseníku.  3. Hydrochemická bilance látkových toků v lokalitě Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník). Poster: 1. Vertikální a horizontální mokrá depozice síry a dusíku v lokalitě Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník).  2. Kritické zátěže rizikových prvků a časové trendy pro jejich překročení na území České republiky.
 • Konference Ovzduší 2005, Brno, 9. – 11. 5. 2005. Masarykova univerzita v Brně, Brno. Přednášky: Prostorová distribuce emisí amoniaku na území České republiky v roce 2002.  Nelineární vztah mezi emisemi oxidu siřičitého a mokrou a suchou depozicí síry ve vybraných oblastech České republiky.  Vyhodnocení vývoje depozice síry a dusíku v letech 1994 – 2003 v České republice. Poster: Vztah mezi atmosférickou depozicí síry a dusíku a poškozením jehličnatých porostů (Picea abies).
 • Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe, Beroun 8. – 10. 11.2005. Přednáška: Hodnocení účinků látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy dle metodologie EHK OSN.  Poster: Prostorová distribuce emisí amoniaku na území České republiky.
 • Konference Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší, Pardubice, 24.- 25.10.2006, Český hydrometeorologický ústav Praha. Přednáška: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku na území České republiky a hodnocení dosažitelnosti emisních stropů.
 • Konference Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. Ochrana ovzduší ve státní správě II. Sezimovo Ústí, 14. - 16.11.2006, MŽP Praha. Poster: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat na území České republiky.
 • Konference Ovzduší 2007, Brno, 23. – 25. 4. 2007. Masarykova univerzita v Brně, Brno. Přednáška: Depoziční tok ozonu do lesních ekosystémů na území ČR. Poster: Modelování prostorové distribuce emisí amoniaku na území České republiky.
 • Konference Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. Ochrana ovzduší ve státní správě III. Brno, 13. - 15.11.2007, MŽP Praha. Přednáška: Hodnocení efektivity snižování emisí amoniaku, přístupy a zkušenosti u nás a v zahraničí.
 • Konference Ovzduší 2009, Brno, 26. – 29. 4. 2009. Masarykova univerzita v Brně. Název přednášky: Porovnání gradientového měření a modelování depozičního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy). 6 stran.
 • Konference Ovzduší 2011, Brno, 4. – 6. 4. Brno. Název přednášky: Depoziční tok ozonu nad smrkovým porostem a jeho korelace s čistou ekosystémovou produkcí.
 • International Conference Pollution and Environment - Treatment of Air. 17.-20.5.2011. Prague. Název přednášky: Modelling of deposition velocities and deposition fluxes of particles for different categories of surfaces in urbanized area.
 • International conference Ozone, climate change and forests (COST Action FP0903),  14. -16. June 2011, Prague, Czech Republic. Názvy přednášek: 1. Net ecosystem production of mountain spruce forest under increased stomatal uptake of ozone. 2. The influence of climate change on stomatal ozone flux to forest ecosystems.

Referáty a postery na zahraničních vědeckých konferencích:

 • 9. - 11. 9. 1992, CCE Workshop on Mapping Critical Loads and Levels, Katovice, Poland, Coordination Center for Effects Bilthoven, Institute for the Ecology of Industrial Areas, Katovice, Poland, Poster: Modelling of sulphur dioxide concentration on the territory of the north Moravia and Silesia and its interpretation by means of computer graphical output.
 • 3. - 6. 11. 1992, An international workshop on the deposition of acidifying substances in Goteborg 3 - 6 November 1992, Goteborg, The Nordic Council of Ministers, Copenhagen, Dry deposition of sulphur dioxide. Working group report, s. 13-15; Wet, Cloud Water and Fog Deposition. Working group report.
 • 29. 3. - 1.4. 1994, Fifth European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems EGIS/MARI '94, Paris, France, Egis Foundation, Utrecht/Amsterdam, Referát: Use of geographical information systems for spatial modelling of the sulphur dioxide gas deposition on the territory of the Czech Republic.
 • 10. - 12. 10. 1994, Speciality Conference - Acid Rain Research: Do we have enough answers?, Hertogenbosch, The Netherlands, National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), Poster: Gas deposition of sulphur dioxide on the territory of the Czech Republic in 1991.
 • 2. - 4. 10. 1995, International Conference on Atmospheric Ammonia: Emission, Deposition and Environmental Impacts, Culham, Oxford, AEA Technology - NETCEN Culham and Institute of Terrestrial Ecology Edinburgh, Poster: Gas deposition of nitrogen oxides on the territory of the Czech Republic in 1994.
 • 18. - 21. 3. 1996, CCE Workshop on Mapping Critical Loads and Levels, Budapest, Hungary, Coordination Center for Effects Bilthoven, Poster: Gas deposition of nitrogen oxides on the territory of the Czech Republic in 1994.
 • 23. - 27. 3. 1998, First International Nitrogen Conference Noordwijkerhout, The Netherlands, National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), Poster: Atmospheric deposition of nitrogen compounds in the Czech Republic.
 • 11. -14. 5. 1998, 9 th CCE Workshop on Mapping Critical Loads and Levels, Kristiansand, Norway. Coordination Center for Effects Bilthoven, Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Poster:- Atmospheric deposition of acidifying components on the territory of the Czech Republic. Spatial modelling of accumulated ozone exposure in the Czech Republic.
 • 15. - 18. 6. 1999, Tenth CCE Mapping Workshop, Praha, Coordination Center for Effects Bilthoven, Český ekologický ústav Praha, Poster: The relationship between ozone exposure and ozone deposition to forest vegetation.
 • 7. - 9. 5. 2001, 17 th Meeting of the Task Force on ICP Mapping Critical Loads and Levels, Bratislava, Slovak Republic, United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP.Referát: Updated Critical Loads and Exceedances (sulphur and nitrogen) in the Czech Republic. Poster: Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur and exceedance of critical loads of nitrogen and sulphur in the Czech Republic. Publikace: Czech Republic.
 • 14.-18.10. 2001, 2nd International Nitrogen Conference on Science and Polici. Bolger Center in Potomac, Maryland (USA). Poster: Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur compounds in the Czech Republic.
 • 22. - 25.10.2001, International Scientific Conference. Poĺana,. Department of Forest Environment, Forest Research Institute, Zvolen. Referát přednesen v zastoupení: Development of atmospheric deposition of sulphur and nitrogen compounds in forest ecosystems in the Czech Republic.
 • 15 - 17.4. 2002, CCE Workshop on Critical Loads and Levels, Sorrento, Italy, United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP. Poster: The relationship between defoliation and deposition in the Czech Republic.
 • 18 - 19.4. 2002, 18-th Meeting of the ICP Modelling and Mapping, Sorrento, Italy, United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP.Poster: The relationship between defoliation and deposition in the Czech Republic.
 • 21. - 22.10.2002, Scientists Seminar, National Oceanic and Atmospheric Administration, Air Resources Laboratory, Silver Spring, Washington, USA. Referát: Atmospheric Deposition Programs in the Czech Republic.
 • 24. - 25.10.2002, Visiting Scientists Seminar, United States Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina, USA. Referát: The Acid (Dry and Wet) Deposition Monitoring in the Czech Republic.
 • 19. - 21.5.2003, CCE Workshop on Critical Loads and Levels, 19-21 May 2003, United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP, Tartu, ESTONIA. Poster: Acid deposition in the Czech Republic.
 • 22-23.5.2003, 19-th Meeting of the ICP Modelling and Mapping, 22 -23 May 2003, United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP, Tartu, ESTONIA. Poster: Acid deposition in the Czech Republic.
 • 24. - 26.5.2004, 14th CCE Workshop of the ICP Modelling and Mapping of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risk and Trends, 24-26 May 2004, United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP, Laxenburg, Austria. Poster: Atmospheric deposition of nitrogen and sulphur in relation to critical loads of nitrogen and acidity in the Czech Republic.
 • The Third International Conference on Fog, Fog Collection and Dew. Cape Town, South Africa, 11 – 15 October 2004. Poster prezentovaný v zastoupení: Wet, throughfall, fog and cloud water deposition of sulphur and nitrogen in  Červenohorské sedlo (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic).
 • N2004, The Third International Nitrogen Conference. Nanjing, China, 12-16 October 2004. Poster prezentovaný v zastoupení: Mapping of atmospheric deposition of nitrogen and sulphur in relation to critical loads of nitrogen and acidity in the Czech Republic.
 • International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, June 12 – 17, 2005.Postery: Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic. Modelling the spatial distribution of ammonia emissions on the territory of the Czech Republic.  Atmospheric deposition of nitrogen in relation to empirical critical loads of nitrogen in the Czech Republic.
 • 15th CCE Workshop of the ICP Modelling and Mapping of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risk and Trends, 25-29 April 2005,  United Nations Economic Commission for Europe, CLRTAP, Berlin, Germany. Poster: Empirical critical loads of nitrogen  in the Czech Republic.
 • International workshop Ozone Risk Assessment for European Vegetation, 10-11 May 2007, Anacapri, Capri island, Italy. Přednáška: Modelling ozone deposition flux in the Czech Republic
 • IX. Banskoštiavnické dni 2007, Analytické metódy v environmentálnom inžinierstve a rádioenvironmentalistike. Výrobné technologie a BAT. Strategie rozvoja energetiky v SR a E Ú. Aplikácie nukleárních technológií. 3.-5.10.2007, Bánská Štiavnica, Slovensko. Plenární přednáška: Modelling Stomatal Ozone Flux and Deposition to Coniferous and  Deciduous Forest in the Czech Republic.
 • Zapletal, M., Chroust, P. Večeřa, Z., Mikuška, P., Šrámek, V., Novotný, R., Cudlín, P., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K.,  Marek, M., Hůnová, I. (2009): Modelování a měření depozičního a stomatálního toku ozonu v lokalitě Bílý Kříž, Švýcárna a Želivka. In: Pavlendová, H. (eds.): Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej republika. 26.-27.3.2009. Sborník abstraktov. Národné lesnické centrum – Lesnický výskumný ústav. Zvolen, 2009, s. 41-44. ISBN 978-80-8093-078-3
 • Zapletal, M., Chroust, P. Večeřa, Z., Mikuška, R., Cudlín, P., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K.,  Marek, M., Hůnová, I. ,Černikovský, L., Medlen, A. (2009): Porovnání gradientového měření a modelování depozičního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitě Bílý Kříź (Moravskoslezské Beskydy). In: Kostrhounová, R.. (eds.): Program a sborník konference Ovzduší 2009, Brno, 26. – 29. 4. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2009, s. 125-130. ISBN 978-80-210-4829-4
 • Zapletal, M., Chroust, P. Večeřa, Z., Mikuška, R., Cudlín, P., Urban, O., Pokorný, R., Czerný, R., Janouš, D., Taufarová, K. (2009): Modelling of stomatal conductance and ozone deposition flux of Norway spruce using deposition model. Meteorologický časopis (2009) 12, 75-81. ISSN 1335-339X
 • 18 th Workshop of the Coordination Centre for Effects, 24 th Task Force Meeting of ICP Modelling and Mapping Critical Loads and Levels, 21-25 April 2008, Berne, Switzerland
 • PanEurOz Consortium Meeting for EU-project (7th frame work programme), 12 September 2008, Murten, Switzerland
 • Mezinárodní seminář Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej republika. Zvolen, 26 - 27.3.2009. Národné lesnické centrum -  Lesnický výskumný ústav. Název přednášky: Modelování a měření depozičního a stomatálního toku ozonu v lokalitě Bílý Kříž, Švýcárna a Želivka. 4 strany.
 • 24th IUFRO Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change. March 22-26, 2010 Antalya/TURKEY. Název přednášky: Ozone flux measurements over a Norway spruce forest using gradient method and correlation with net ecosystem production 20th CCE Workshop and the 26th Meeting of the Task Force Modelling and Mapping, 19-23 April 2010, Paris, France.
 • International Conference Air Protection 2011. 23. – 25. November 2011. Vysoké Tatry- Štrbské Pleso. Název přednášky: Modelování depozičních toků částic a kvantifikace záchytu částic vegetací v urbanizované oblasti.
 • International Conference "Biological Reaction Of Forest To Climate Change and Air Pollution", COST Action FP 0903, 18-27 May, 2012, Kaunas, Lithuania.
 • 1st International Conference on Ecomuseum, Community Museums and Living Communities, 18-21 September, 2012, Seixal, Portugal. Název přednášky: Ecomuseum as a tool for preservation of traditional ecological knowledge and practices for sustainable development of landscape.