Superstage záhlaví logo

Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
historička, vysokoškolská pedagožka
Hana Komárková se narodila v Bruntále. Možná právě z toho důvodu ji to odjakživa táhlo k temnému středověku. Odbornou historii vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě, kde také úspěšně absolvovala doktorský studijní program "Historie se zaměřením na české a československé dějiny". V průběhu studia realizovala řadu zahraničních stáží (PL, UK), ale lepší místo k životu, než je Slezsko, nenašla. V současné době působí na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univezity v Opavě jako odborný asistent pro dějiny středověku. Badatelsky se zaměřuje na slezská města pozdního středověku a raného novověku.


Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

vysokoškolský pedagog a aktivní hudebník, který se profesně zabývá financemi podniku a statistickou analýzou firemních dat
V životě jej nenapadlo, že jednou bude učit právě na katedře financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Nicméně, díky Slezské univerzitě dostal opravdu volnou ruku učit jinak, po svém, kdy se inspiroval výukou v zahraničí. Studenty je nutné zaujmout a Tom mívá většinou plno. Za život navíc odehrál cca 500 koncertů s kapelou DEGRADACE, takže každé vystoupení je pro něj výzvou. Přijď si s kamarády udělat na telefonu rychlý kvíz, založený na logice. Pak si s ním můžete popovídat, o čem jen budete chtít. 


MUDr. Karel Fousek

celostní gynekolog a porodník
Gynekolog a porodník MUDr. Karel Fousek ve svém přístupu k ženskému zdraví prosazuje celostní přístup.  Naslouchání své intuici, propojování těla, emocí a mysli, kombinace poznatků a metod z řady souvisejících oborů. To jsou hlavní témata, která se v jeho práci prolínají s cílem najít a vyřešit skutečné příčiny ženských nemocí.


Libor Cinegr

kytarista
Kytarista mladé ambiciózní skupiny The Middle of the Sandwich. Libor se mimo jiné již šestým rokem věnuje buskingu na ulicích napříč celou Evropou. Tvůrce hudebních videoklipů, student studijního programu Multimediální techniky, tvář Slezské univerzity a v neposlední řadě vášnivý milovník akvaristiky. 


Martin Kapek
zpěvák
Zpěvák mladé ambiciózní skupiny The Middle of the Sandwich, který se věnuje moderování kulturních akcí a profesně působí jako učitel na základní škole. Zajímá se o historii hudby i o nové současné trendy. Nadšený sběratel vinylů a velký fanoušek do fotbalu.


Mgr. Kamil Matula, Ph.D.

Informační vědec, informatik a vysokoškolský pedagog
Nadšenec do světa informačních technologií a zkoumání výzev i příležitostí, které mohou znamenat pro společnost, našel jedinečnou možnost k propojení dvou světů -- informatického a informačně-vědního -- na Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde působí jako odborný asistent. Studenty ve svých seminářích bere na exkurzi do myšlení budoucích uživatelů, pro které budou jednoho dne vyvíjet užitečné informační systémy, programy a obecně IT i informační řešení tak, aby nezapomněli, že na druhé straně bude člověk (nebo jiná forma inteligence). Zároveň trochu pomáhá e-sportovní komunitě v jejich reprezentaci dobře myšlenými, nevyžádanými radami. Mimo jiné o tom, jak se udržet digitálně zdravý.


doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

ekonom, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Vystudoval Vysokou ekonomickou školu v Praze, v 90. letech pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, v letech 2001–2017 byl ředitelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, od roku 2018 vyučuje na Fakultě veřejných politik Slezské univerzitě v Opavě. Dlouhodobě se věnuje sociálně ekonomickým souvislostem demografického vývoje, především problematice financování a dostupnosti sociálních služeb.

MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.

Fotograf a vysokoškolský pedogog
Absolvent Institutu tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde nyní vyučuje, nositel titulu Osobnost mladé české fotografie 2019. Dlouhodobě se zabývá fotografováním Ostravy a regionu severní Moravy. Ve vědecko-výzkumné oblasti mapuje fotografické knihy. Publikoval několik teoretických i autorských knih, je kurátorem fotografických výstav.


doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Sociolog, fotograf, básník, scenárista, vysokoškolský pedagog
Působí na Institutu tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzitě v Opavě, na UTB ve Zlíně a na Slezské univerzitě v Katovicích. Ve volném čase, který nemá, se věnuje se svým gerontologickým divadelním souborem autorskému absurdnímu humoru a s hudebním seskupením Děsně fajn od roku 1983 realizuje dadaistická vystoupení (mimo jiné i na festivalu Colours of Ostrava).Mgr. et. Mgr. & Bc. Anna Rotreklová

psycholožka, dokumentaristka
Anna je režisérkou filmu Fantastická terapie, který je jejím absolventským dokumentem v rámci bakalářského studia studijního programu Multimediální techniky na Slezské univerzitě. Autorka však není jen studentkou filmu, již dříve vystudovala Psychologii, Adiktologii a Sociální patologii a prevenci. Své obory studia propojila právě filmem Fantastická terapie, který se zaměřuje na psychedeliky-asistovanou psychoterapii a vznikl ve spolupráci s Psyon – Psychedelickou klinikou. Téma rozšířeného stavu vědomí režisérku dlouho zajímalo a filmem by ráda dosáhla většího povědomí o psychedelicích jako možných nástrojích léčby.

Anna aktuálně pracuje jako školní psycholog na dvou středních školách v Opavě a pokračuje na Slezské univerzitě ve studijním programu Multimediální techniky. Baví ji především kamera a režie, a to jak u dokumentu, tak u hrané tvorby. Ráda by se však v budoucnu věnovala současně i psychoterapii. Ve volném čase fotí ty nejbizarnější objekty, se kterými se potkává, a vymýšlí k nim poeticky a humorně laděné popisky. Tyto fotografie pak umisťuje na svůj facebookový profil.


RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. 

český astronom, popularizátor astronomie a vysokoškolský pedagog
Vystudoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně a tamtéž získal Ph.D. v oboru teoretická fyzika a astrofyzika. Od roku 1988 do roku 2015 pracoval v Planetáriu Ostrava (VŠB – Technická univerzita), 22 let jako vedoucí této instituce. Od roku 2015 působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde vyučuje, zastává funkci proděkana pro strategie a rozvoj Filozoficko-přírodovědecké fakulty a stará se o observatoř WHOO! a digitální sférickou projekci Unisféra. Významným způsobem se dlouhodobě angažuje v rámci České astronomické společnosti. Má v oblibě Kurta Vonneguta, Jana Wericha, Joana Miró, funkcionalismus, Beatles, brokolici a internet. Nemá rád Aloise Jiráska, humor Petra Novotného, socialistický realismus, dechovku, koprovku a písemné zkoušení.


MgA. Dita Pepe

vysokoškolská pedagožka, fotografka
Vystudovala Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, nyní na něm vyučuje. Ve své tvorbě reaguje na osobní otázky identity, postavení ženy a hodnotový systém dnešní doby. Je nositelkou řady českých i mezinárodních ocenění, mimo jiné titulu Osobnost české fotografie 2012 za knihu Autoportréty a Magnesia Litera 2016 (společně s Barborou Baronovou) za knihu Intimita.


Mgr. Hana Lafková

archeoložka
Absolventka magisterských studií Archeologie na Filozoficko – přírodovědecké fakultě. Po práci v oboru a mateřské se vrátila zpět na Ústav archeologie jako interní zaměstnanec. Na archeologii obdivuje její rozmanitost a baví ji rozplétat ne vždy jasné kontexty a problémy.  V současné době si dodělává doktorát a předmětem jejího zájmu jsou v prvé řadě organické materiály (kožené, dřevěné i kostěné artefakty), kde zkoumá jejich materiálovou i technologickou stránku. Byla součástí i týmů projektů NAKI II zkoumající vliv lidské činnosti na tvorbu krajiny. Editovala kritický katalog k výstavě Neznámé archeologické nálezy z Oderska a je spoluautorkou dalších kapitol a článků, které vznikly v rámci projektů. Díky své práci v oboru byla i součástí antropologického týmu, proto jí přednášené téma rozhodně není cizí.


Mgr. Martin Petrásek, Ph.D.

fyzik, vysokoškolský pedagog 
Vystudoval fyziku na Slezské univerzitě v Opavě, kde se nyní věnuje rozvoji studijního programu Multimediální techniky, zaměřeného na multimédia a popularizaci vědy. Je členem Odborné skupiny pro tmavé nebe při České astronomické společnosti.

Spolupracuje s kolegy z oboru Monitorování životního prostředí, vede přednášky o světelném znečištění. Problematice rušivého světla se věnoval také na komunální úrovni. Byl členem Urbanistické komise rady města Opavy a předsedou dozorčí rady Technických služeb v Opavě, které mají na starosti veřejné osvětlení ve městě.


Mgr. Monika Horsáková

publicistka, dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka a aktivistka

Je mimo jiné spoluautorkou projektů Moderní poezie do škol, Ostravské kulturní stopy a LucernaTV nebo cyklů vzdělávacích dokumentů Sami proti zlu a Dějiny na vlastní kůži o osudech lidí, které poznamenaly historické události. Na Slezské univerzitě v Opavě působí jako vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty. V roce 2019 se ujala režie série dokumentárních zpovědí osobností mezinárodního diskusního fóra Meltingpot Voices of Meltingpot. Je členkou spolku Za krásnou Ostravu, který se věnuje problematice veřejného prostoru, a spoluautorkou Bílé knihy ostravské kultury či knih Animace z Ostravy, 20 let Fiducie a ostravské kulturní scény nebo Cesty do ostravského (v)nitrozemí.  


Mgr. et. MgA. Jana Orlová, Ph.D.

básnířka, performerka, výtvarná kritička, teoretička a kurátorka

Jana Orlová vydala několik sbírek v Čechách (Čichat oheň (2012), Újedě (2017), Neutečeš (2022)) i v zahraničí (rumunsky a ukrajinsky 2019, e-book v Indii 2020, polsky 2021, dánsky 2022). Její básně jsou přeloženy i do dalších jazyků, např. angličtiny, španělštiny, nizozemštiny, arabštiny nebo čínštiny. Kromě poezie se zabývá jak prakticky, tak teoreticky vizuální performancí, která je pro ni „živou poezií“. Účastnila se mnoha mezinárodních festivalů, mj. kanadského Rencontre internationale d'art performance / RIAP v roce 2022. Spolupracuje s periodiky Flash Art, Taneční zóna a Art and Documentation (PL). Od roku 2022 působí na Slezské univerzitě v Opavě v rámci studijního programu Audiovizuální tvorba na Filozoficko-přírodovědecké fakultě a v rámci svého výzkumu se soustředí na možnosti vystavování a dokumentace vizuální performance.


prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

teoretický fyzik, astrofyzik, ředitel Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě
Zabývá se problematikou fyzikálních procesů v okolí černých děr, červích děr, superspinarů, neutronových hvězd a jiných monster. Zkoumá rovněž vliv temné energie a temné hmoty na evoluci vesmíru a galaktických struktur. Je nositelem významných cen České astronomické společnosti: Kopalova přednáška (2016) Nušlova cena (2019).
Vyznává motto: "Nejjistější místo, kde nalezneš pomocnou ruku, je na konci tvého ramene."

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 
ekonom, prorektor Slezské univerzity v Opavě

Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Na téže fakultě se habilitoval v oboru Ekonomie. Stal se vedoucím katedry ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působil také na pozici děkana fakulty a následně po dvě volební období také na pozici rektora Slezské univerzity v Opavě. V současnosti vede Ústav veřejné správy a sociální politiky na Fakultě veřejných politik v Opavě a je také prorektorem Slezské univerzity pro strategii a komunikaci. V rámci své odbornosti se věnuje zejména problematice teoretické ekonomie, přičemž v posledních letech se soustředí zejména na řešení mikroekonomických problémů. Kromě teoretické ekonomie věnuje svou pozornost také problematice makroekonomické analýzy a veřejné ekonomie.


Ing. Helena Horská, Ph.D.
hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Institutu světové ekonomiky v Kielu, dle Forbes patří mezi 100 nejvlivnějších žen České republiky. Jako hlavní ekonomka banky vede tým ekonomických výzkumů, zasedá v dozorčí radě a ovlivňuje směřování banky. Za minulé vlády ukončila svou činnost ve výboru pro rozpočtové prognózy na ministerstvu financí a státu pomáhala hledat východisko z „koronavirové“ krize v rámci nezávisé platformy odborníků KoroNERV-20. Od května 2022 je členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV).


MgA. Ondřej Smékal

režisér, vysokoškolský pedagog
Ondřej Smékal vystudoval Multimediální techniky a audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě v Opavě. Posledních 10 let se pod heslem "pomáhám u filmu" pohybuje v oblasti výroby nejrůznějších audiovizuálních děl. Pochází z Chornic. Miluje filmy, hudbu a pivo. Rád jezdí autem, a ještě o něco raději na motorce. Jeho druhým domovem je Bobrovecká dolina v Západních Tatrách a vesnice KutaMale na Sumatře. Fascinuje ho vesmír a někdy nerozumí lidem. Jeho oblíbené zvíře je kočka domácí a oblíbené slovo keporkak. Rád chodí do lesa na houby.


MgA. Vít Kanyza

fotograf, kameraman, vášnivý cestovatel
Víta Kanyzu k oboru Multimediální techniky na jej přivedly dvě záliby - fotografování a práce s videem. Od prvního ročníku na škole zaujal netradičním pojetím kontrastu u svých černobílých fotografií, snímky jej přivedly ke kameře. Podílel se mimo jiné na celovečerním dokumentárním filmu o astrofyzikovi Jiřím Grygarovi (2018), jeho bakalářský absolventský snímek Road to Canarias ocenila porota 15. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů třetím místem (v kategorii Vodní dobrodružné a adrenalinové sporty), kvůli dokumentu Jeden den na Haiti vykonával v této nejchudší zemi západní polokoule měsíc práci dobrovolníka… Během studia navazujícího magisterského oboru Audiovizuální tvorba natáčel s režisérem Ondřejem Smékalem na Sumatře boj o záchranu outloňů. Vít i ve svém životě absolventa nadále úspěšně spojuje svou lásku k cestování s filmařinou (a Slezskou univerzitou).


Ing. František Příbrský

ochránce přírody a divokých zvířat
František Příbrský je zapálený ochránce divokých zvířat z České republiky. V současné době pracuje pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava jako terénní zoolog a koordinátor ochranářských projektů a také působí jako externí poradce pro Zoo Ústí nad Labem. V Indonésii spoluzaložil nadaci nazvanou Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar (Nadace na zachování divokých zvířat), která zaštiťuje většinu ochranářských aktivit Záchranného programu Kukang (boj proti nelegálnímu obchodu s divokými zvířaty na Sumatře a ochrana ohroženého druhu primáta outloně), kde nyní působí jako ředitel. Vedle přímé ochrany divokých zvířat na Sumatře také spoluzaložil a spoluvede nový evropský projekt zvaný Ukradená divočina zaměřující se na problematiku nelegálního obchodu s divokými zvířaty a částmi jejich těl v Evropě, především pak v České republice. Kromě zmíněného je také členem skupiny odborníků pro poloopice tzv. Prosimian TAG v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kde působí na pozici poradce pro outloňovité a jejich ochranu v jihovýchodní Asii a také na pozici zástupce koordinátora pro chov outloňů malých (EEP).


Ing. Petr Jančárek

režisér, kameraman, vysokoškolský pedagog
Přestože portfolio Petra Jančárka obsahuje několik desítek filmových děl, nejvíce proslul svou spoluprací s Václavem Havlem v letech 2003-2011, kdy působil jako jeho osobní filmař. Z této spolupráce vzešla trilogie Václav Havel, Praha-Hrad a celovečerní dokument Tady Havel, slyšíte mě? Jančárek byl také jedním ze zakládajících členů organizace Člověk v tísni, nyní je členem její správní rady. Hluboký zájem o lidská práva jej profesně vedl do mnoha ohnisek válečných či ideologických konfliktů (Hong Kong, Libanon, Kosovo, Kuba, Izrael, Palestina), byl také aktivním účastníkem řady humanitárních misí (Sarajevo, Bosna, Čečna). Posledním scenáristickým a režijním počinem tohoto nositele mnoha cen a ocenění za své filmy, mimo jiné také novinářské ceny Ferdinanda Peroutky, byl dokument Váleční reportéři, který Česká televize uvedla na televizní obrazovky letos v únoru. Na Slezské univerzitě působí jako pedagog studijního programu Multimediální techniky.


PhDr. Miroslav Karas

reportér, ředitel ČT Ostrava
Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval na fakultě žurnalistiky. V médiích se pohybuje po celou svou pracovní kariéru. Od roku 1985 pracoval v Československém rozhlase v redakci publicistiky pro děti. Netrvalo dlouho a přešel do zahraniční redakce, stal se tak polským zpravodajem. Přestože vyměnil Československý – později Český rozhlas za Českou televizi, práci zahraničního reportéra zůstal věrný. Zprávy přinášel nejen z Polska, ale vyjížděl i do zemí bývalého Sovětského svazu, zejména na Ukrajinu, do pobaltských zemí a Běloruska. Od roku 2012 až do roku 2020 s krátkou pauzou komentoval dění v Rusku. Od prvního dubna 2020 je ředitelem ostravského televizního studia. Za své letité působení v Rusku byl svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie. Jaké to je být novinářem v zemi, která svobodě slova příliš nepřeje, popsal ve své knize A odkud bych asi tak byl.


Martin Rota

popularizátor vědy, youtuber
Martin Rota je vášnivým moderátorem a popularizátorem vědy. Se svým zábavným a erudovaným přístupem se stal jedním z nejvýraznějších jmen v oblasti naučných pořadů. Velkou popularitu mu získala jeho schopnost předávat složité vědecké koncepty srozumitelně a poutavě. Mimo obrazovky je Martin dobrodruh a horolezec, který se vydal na náročné expedice po celém světě, čímž redefinuje význam adjektiva hendikepovaný, kterým byl obdařen v souvislosti s neúspěšnou operací nezhoubného nádoru páteře. Jeho nadhled a nadšení diváky inspirují a přibližují jim fascinující svět vědy.


MgA. Aleš Brunclík
režisér
V pořadu "Co by kdyby" se Aleš Brunclík uplatnil jako režisér, přinášející originální a provokativní obsah. Spolu s talentovaným týmem tvůrců zkoumají alternativní děje a zvraty v historii, otevírají nové perspektivy a přemýšlí o odlišném vývoji světa. Aleš se vždy s nadšením zapojuje do tvůrčího procesu a přináší svou vášeň, energii a originalitu do každého projektu, který režíruje. Jeho práce v pořadu "Co by kdyby" oslovuje diváky a přináší jim nové poznání a zážitky. Je vděčný za příležitost podílet se na tvorbě tohoto fascinujícího pořadu a těší se na budoucnost.


Mgr. Jan JaRon Tomáštík, Ph.D.

fyzik, popularizátor vědy
JaRon je fyzik, nadšený moderátor a tvůrce obsahu, který se proslavil díky popularizačnímu projektu na YouTube kanále Vědátor, který založil se svým kolegou z Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho nekonečná zvědavost a vášeň pro vědu ho vede k neustálému objevování a sdílení zajímavých informací s diváky. Mimo moderování je také vášnivým badatelem a průzkumníkem. Rád se pouští do nových výzev a zkoumá různé oblasti vědy a technologie. Jeho odvaha a odhodlání ho vedou k objevování neznámého a překračování hranic. Jaron je výjimečným moderátorem, který svou energií a nadšením dokáže předat divákům lásku k vědě. Jeho snaha o popularizaci vědy a přiblížení jejího fascinujícího světa široké veřejnosti ho činí jednou z nejzajímavějších tváří na YouTube.


Mgr. Petr Horálek
český fotograf, kreslíř, spisovatel, cestovatel, astronom
Český delegát Mezinárodní Asociace pro Temné nebe, první český Fotovyslanec Evropské jižní observatoře, autor několika fotografických knih. Jeho snímky byly vícekrát vybrány jako prestižní Astronomický snímek týdne ESO, Astronomický snímek dne NASA nebo Česká astrofotografie měsíce. Za jeho celosvětové úspěchy na poli astrofotografie po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek. Na Slezské univerzitě působí na Fyzikálním ústavu v oblasti popularizace vědy.