Superstage záhlaví logo
Tomáš Gráf - astronom a pedagog

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Vystudoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně a tamtéž získal Ph.D. v oboru teoretická fyzika a astrofyzika. Od roku 1988 do roku 2015 pracoval v Planetáriu Ostrava (VŠB – Technická univerzita), 22 let jako vedoucí této instituce. Od roku 2015 působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde vyučuje, zastává funkci proděkana pro strategie a rozvoj, stará se o observatoř WHOO! a digitální sférickou projekci Unisféra. Významným způsobem se dlouhodobě angažuje v rámci České astronomické společnosti. Má v oblibě Kurta Vonneguta, Jana Wericha, Joana Miró, funkcionalismus, Beatles, brokolici a internet. Nemá rád Aloise Jiráska, humor Petra Novotného, socialistický realismus, dechovku, koprovku a písemné zkoušení.

Ondřej Durczak - pedagog a fotograf

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Doktorand na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, nositel titulu Osobnost mladé české fotografie 2019. Dlouhodobě se zabývá fotografováním Ostravy a regionu severní Moravy. Ve vědecko-výzkumné oblasti mapuje fotografické knihy. Publikoval několik teoretických i autorských knih, je kurátorem fotografických výstav.

Tomáš Heryán - ekonom a hudebník

Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.

V životě jej nenapadlo, že jednou bude učit právě na katedře financí a účetnictví. Díky Slezské univerzitě dostal opravdu volnou ruku učit jinak, po svém, kdy se inspiroval výukou v zahraničí. Studenty je nutné zaujmout a Tom mívá většinou plno. Za život navíc odehrál cca 500 koncertů s kapelou DEGRADACE, takže každé vystoupení je pro něj výzvou. Přijď si s kamarády udělat na telefonu rychlý kvíz založený na logice. Pak si s ním můžete popovídat, o čem jen budete chtít. 

Jiří Siostrzonek - sociolog a pedagog

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Působí na Slezské univerzitě, na UTB ve Zlíně a na Slezské univerzitě v Katovicích. Ve volném čase, který nemá, se věnuje se svým gerontologickým divadelním souborem autorskému absurdnímu humoru a s hudebním seskupením Děsně fajn od roku 1983 realizuje dadaistická vystoupení (mimo jiné i na festivalu Colours of Ostrava). 

prof. Zdeněk Stuchlík - astrofyzik a ředitel Fyzikálního ústavu SU

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Zabývá se problematikou fyzikálních procesů v okolí černých i červích děr, superspinarů, neutronových hvězd a jiných monster. Zkoumá rovněž vliv temné energie a temné hmoty na evoluci vesmíru a galaktických struktur. Je nositelem významných cen České astronomické společnosti: Kopalova přednáška (2016) či Nušlova cena (2019). Vyznává motto: "Nejjistější místo, kde nalezneš pomocnou ruku, je na konci tvého ramene."

Anna Novotná - vědecko-pedagogická pracovnice

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Vystudovala doktorský obor Informační věda na Karlově univerzitě v Praze. Na Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě vyučuje předměty spojené se sociálními médii, mediální gramotností a informačním chováním. Zvláště se zaměřuje na propojení technologií a sociálních problémů ve veřejném prostoru.

Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.

Vystudoval doktorát na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné, kde se mimo jiné věnuje podpoře podnikání. Stál také u zrodu centra na podporu podnikání Business Gate a nyní svou misi vzdělávat a vychovávat nové generace podnikatelů realizuje v rámci unikátního studijního programu Inovativní podnikání. Kromě výuky také podniká v oblasti E-commerce a vede rodinnou firmu.

prof. Jindřich Štreit - dokumentární fotograf

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Autor několika desítek fotografických knih, okolo 1500 samostatných a nesčetně společných výstav, jehož díla jsou součástí sbírek předních institucí včetně Muzea moderního umění v New Yorku, Národní galerie umění ve Washingtonu nebo Muzea Viktorie a Alberta v Londýně. Bylo o něm natočeno několik filmů. Je nositelem mnoha cen a ocenění, mimo jiné Medaile Za zásluhy I. Třídy, Ceny Jantar za celoživotní dílo, také jako první fotograf v ČR a SR obdržel titul Doctor honoris causa udělený bratislavskou VŠVU. Ve svém díle se věnuje především dokumentární fotografii, koncepčně zejména zobrazování vesnického života, portrétním fotografiím a tématům života menšin. Za svou práci byl za minulého režimu zatčen, uvězněn a podmínečně odsouzen; přesto ve vyšetřovací vazbě strávil čtyři měsíce a až do pádu režimu nesměl vystavovat a publikovat. Znovu – nezlomen – začal být veřejně činný až po sametové revoluci.  Ke své bohaté umělecké činnosti již více než 30 let neúnavně předává své zkušenosti studentům Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Hvězda Jindřicha Štreita, usazená na Jantarovém schodišti slávy věže Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovic, hlásá jeho životní motto: „Jestliže spojíme lásku s uměním, můžeme být šťastni“.

POPLACH comedy show - založená absolventy kulturní dramaturgie SU

POPLACH comedy show
BcA. Jakub Plaskura, BcA. Adam Poštolka

Adam POštolka a Jakub PLAskura společně ještě v dobách studií založili stand up comedy show POPLACH. Jedná se o jedinou platformu svého druhu v Moravskoslezském kraji, která je zaměřena jak na ryzí stand up comedy, tak i na stylizované scénky. Společně s dalšími dvěma kolegy táhnou pomyslnou káru POPLACHU už několik let, do kterých promluvil i covid. Přesto už na jednom pódiu stáli s takovými komiky, jako jsou Karel Hynek, Adéla Elbel, Tigran Hovakimyan nebo Jiří Jakima. Vystupovali také na nejrůznějších místech od Prahy až po Karvinou. Shnilá rajčata zatím nikde nepřilétla a oba doufají, že se tak nestane ani na Colours of Ostrava. :)
Jiří Dobrý - popularizátor vědy, fotograf a filmař

Jiří Dobrý

V pořadu Dobré Vědět na Youtube kombinuje vědu s humorem a ve filmu "Do Chile za zatměním Slunce" se žánrem road-movie. Vše ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a střihačem Jiřím Malíkem. Jeho další pořad "Z vesmíru" vychází na Mall.tv a Zive.cz a chystá i pokračování filmu, tentokrát z Kanárských ostrovů a Austrálie.

Hana Komárková - historička

Mgr. Hana Komárková Ph.D.

Hana Komárková se narodila v Bruntále. Možná právě z toho důvodu ji to odjakživa táhlo k temnému středověku. Odbornou historii vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě, kde také úspěšně absolvovala doktorský studijní program "Historie se zaměřením na české a československé dějiny". V průběhu studia realizovala řadu zahraničních stáží (PL, UK), ale lepší místo k životu, než je Slezsko, nenašla. V současné době působí na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě jako odborný asistent pro dějiny středověku. Badatelsky se zaměřuje na slezská města pozdního středověku a raného novověku.

František Kotleta a Kristýna Sněgoňová - spoluautoři české sci-fi knižní série Legie

Kristýna Sněgoňová

Spisovatelka fantastiky, antropoložka, socioložka a extraligová hráčka softbalu. Do světa literatury vletěla silou meteoritu. Každá její kniha se stala událostí, ať už fantasy Krev pro rusalku rozvíjející alternativní svět, kde se magické bytosti integrovaly v moderní společnosti, nebo postapo série Města v oblacích, která čtenářům představila neradostnou budoucnost lidstva. S Františkem Kotletou vymyslela a píše sci-fi ságu Legie, protože pořádné sci-fi seriály nemusí být jen na Netflixu. 

František Kotleta

Absolvent Slezské univerzity, spisovatel fantastiky a hráč vybíjené na okresní úrovni. Nejprodávanější český autor sci-fi a fantasy. Tvůrce fantastických světů a sérií jako Bratrstvo krve či Spad. S Kristýnou Sněgoňovou vymyslel a píše sci-fi ságu Legie, protože pořádné sci-fi seriály nemusí být jen na HBO. 

Mgr. Monika Horsáková

Je mimo jiné spoluautorkou projektů Moderní poezie do škol, Ostravské kulturní stopy a LucernaTV nebo cyklů vzdělávacích dokumentů Sami proti zlu a Dějiny na vlastní kůži o osudech lidí, které poznamenaly historické události. V roce 2019 se ujala režie série dokumentárních zpovědí osobností mezinárodního diskusního fóra Meltingpot Voices of Meltingpot. Je členkou spolku Za krásnou Ostravu, který se věnuje problematice veřejného prostoru, a spoluautorkou Bílé knihy ostravské kultury či knih Animace z Ostravy, 20 let Fiducie a ostravské kulturní scény nebo Cesty do ostravského (v)nitrozemí. 

Jakub Chrobák - pedagog, literární historik a básník

Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

Autor oceňovaných básnických sbírek Až dopiju, tak zaplatím (2003), Adresy (2010), Jako prázdné kolo, po ráfku (2014), Imrvére… (2017) a V krvavinách (2021). V publikaci Panorama české literatury po roce 1989 o jeho poezii píšou: Básník, jehož první sbírka vyrůstala z intimity šťastné rodiny, postupně rozšířil paletu své poezie také o tóny a motivy temnější, jeho verše pulzují mezi radostí a trapností, mezi nadějí a rozčarováním.“ Vyučuje českou literaturu na Slezské univerzitě v Opavě, kde také vede oddělení Kulturní dramaturgie. Je spoluautorem audiovizuálního projektu Moderní poezie do škol. Spolu s Vítem Slívou sestavil sborník Nejlepší české básně 2016. Je textařem vsetínské kapely Ležérně a vleže, jako herec a autor pořadu Na posedu vystupoval v legendárním ostravském Absintovém klubu Les. Aktuálně je také jedním z dramaturgů a autorů vysílání internetového Radia Les.

Pavel Tuleja - ekonom a rektor Slezské univerzity

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Na téže fakultě se habilitoval v oboru Ekonomie. Byl vedoucím katedry ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působil také v pozici děkana fakulty. Nyní je již druhé volební období rektorem Slezské univerzity v Opavě a vysokoškolským pedagogem na téže univerzitě. V rámci své odbornosti se věnuje zejména problematice teoretické ekonomie, přičemž v posledních letech se soustředí zejména na řešení mikroekonomických problémů. Kromě teoretické ekonomie věnuje svou pozornost také problematice makroekonomické analýzy a veřejné ekonomie.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Vystudovala krajinářskou architekturu na dnešní Mendelově univerzitě v Brně. Ve stejném oboru habilitovala. Dlouhodobě se zabývá ochranou a tvorbou krajiny, krajinným plánováním. K hlavním jejím výzkumným tématům patří v posledních letech identifikace a ochrana historické kulturní krajiny ČR, posuzování krajinného rázu, adaptace území na klimatickou změnu nebo implementace Úmluvy Rady Evropy o krajině v ČR. V současnosti vede Ústav plánování krajiny ZF MENDELU.

Jiří Novák - zoolog a ředitel ZOO Ostrava

Jiří Novák

Zabývá se zoologií a problematikou ochrany přírody ex situ a in situ. Vystudoval Ostravskou univerzitu a Univerzitu Palackého v Olomouci. Od roku 1998 pracuje v Zoo Ostrava, kde za více než čtvrtstoletí prošel pozicemi od chovatele zvířat, přes zoologa, po vedoucího zoologického oddělení. Od roku 2021 je ředitelem Zoo Ostrava. „Dovedli jsme Zemi k dalšímu – šestému vymírání druhů. Budovat zoologickou zahradu jako archu ohrožených druhů se tak stalo nutností a regulérním posláním…“

Ing. Lukáš Raszyk -´náměstek primátora statutárního města Karviná

Ing. Lukáš Raszyk

Od roku 2010 náměstek primátora statutárního města Karviná. Má na starosti strategický rozvoj, dotační politiku a investice města.

Dita Pepe - pedagožka a fotografka

MgA. Dita Pepe

Vystudovala Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, nyní na něm vyučuje. Ve své tvorbě reaguje na osobní otázky identity, postavení ženy a hodnotový systém dnešní doby. Je nositelkou řady českých i mezinárodních ocenění, mimo jiné titulu Osobnost české fotografie 2012 za knihu Autoportréty a Magnesia Litera 2016 (společně s Barborou Baronovou) za knihu Intimita.

Leoš Kyša - spisovatel a popularizátor vědy

Leoš Kyša

Zabývá se tématem iracionality ve společnosti. Je autorem přednášek na téma věda kontra iracionalita (Očekávání konce světa, Magické myšlení v životě dnešního člověka, Konspirační teorie, Senzibilové jako "pomocníci" police, Jasnovidci v tajných službách atd.), editorem stejnojmenného sborníku vědeckých esejí Věda kontra iracionalita (Academia) a také scénáristou celovečerního dokumentu o astrofyzikovi Jiřím Grygarovi. Pro videopodcastovou televizi Talk TV připravuje pořad Jadrná věda. 

Petr Horálek - fotograf, kreslíř, spisovatel, cestovatel a astronom

Bc. Petr Horálek

Český delegát Mezinárodní Asociace pro Temné nebe, první český Fotovyslanec Evropské jižní observatoře, autor několika fotografických knih. Jeho snímky byly vícekrát vybrány jako prestižní Astronomický snímek týdne ESO, Astronomický snímek dne NASA nebo Česká astrofotografie měsíce. Za jeho celosvětové úspěchy na poli astrofotografie po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek. Na Slezské univerzitě působí na Fyzikálním ústavu v oblasti popularizace vědy.

Ing. Helena Horská, Ph.D. - hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Ing. Helena Horská, Ph.D.

studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Institutu světové ekonomiky v Kielu, dle Forbes patří mezi 100 nejvlivnějších žen České republiky. Jako hlavní ekonomka banky vede tým ekonomických výzkumů, zasedá v dozorčí radě a ovlivňuje směřování banky. Za minulé vlády ukončila svou činnost ve výboru pro rozpočtové prognózy na ministerstvu financí a státu pomáhala hledat východisko z „koronavirové“ krize v rámci nezávisé platformy odborníků KoroNERV-20. Od května 2022 je členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV).